Indvandrersolidaritet

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Indvandrersolidaritets-Logo.jpg
Gedemarkedet.jpg
Indvandrermøde.jpg

Silkeborgs første tværnationale indvandrerforening INDVANDRERSOLIDARITET virkede gennem 11-12 år for at fremme forståelsen dels mellem danskere og indvandrere og dels mellem de forskellige nationalitetsgrupper indbyrdes. Initiativtageren var Poul Bærnholdt Lund, der sammen med en gruppe ligesindede den 29. november 1982 stiftede foreningen. I foreningens levetid har der i bestyrelsen været repræsenteret både danskere, jugoslaver, tyrkere, italienere, en tysker, og i en periode var spanske Miguel Martinez formand.

Indvandrersolidaritet var i lange perioder en central indvandrerpolitisk kraft i det lokale miljø, særdeles aktiv og idérig, men blev efterhånden lidt for politisk isoleret, hvorfor den daværende bestyrelse den 24. april 1994 valgte at opløse foreningen.

Dette foregik i forbindelse med, at foreningen støttede en stort anlagt konference om "Indvandrerbørn og dagligdagen" på Daghøjskolen i Silkeborg i 1988, hvori deltog rigtig mange af de personer, der i deres daglige arbejde havde berøring med indvandrere og flygtninge i byen. Vigtige nøglepersoner fra denne gruppe kom da også til at udgøre de første bestyrelser i en helt ny forening, Silkeborg Indvandrer Samvirke, som dermed på en meget flot måde kom til at overtage Indvandrersolidaritets hidtidige rolle som tværnational forening.

Der blev udarbejdet en fyldig rapport fra konferencen på Daghøjskolen. Et eksemplar af den er overgivet til Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg. Alt øvrig arkivmateriele for Indvandrersolidaritet er afleveret på arkivet i Silkeborg.

Billedet nederst på siden er fra en af utallige konferencer, denne med deltagelse af MF Torben Lund, socialdemokraterne, MF Bernhard Baunsgård, de radikale, MF Marianne Bentsen, SF og socialrådgiver Jytte Staer, Århus Kommune samt Poul Bærnholdt Lund som ordstyrer.