Hvinningdal Bakker

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Der findes ikke nogen klar definition af Hvinningdal bakkers udstrækning. Navnet figurerer ikke på noget kort, men har bl.a. været brugt, når man i forskellige turistførere har beskrevet udsigtsture til Hvinningdalområdet.

Udsigt fra Lysbro Skov over Langsøen til Hvinningdal Bakker

I området omkring Hvinningdal by særlig ved gaderne Rudbølvej, Frejasvej og Udgårdsvej findes flere gode udsigtspunkter, men det allerbedste syn over byen har altid været helt oppe fra bakkeformationerne omkring vandbeholderen.

Fra 1880'erne ser man i eksisterende turisthåndbøger foreslået ture pr. hestevogn til disse bakker, enten i forbindelse ved en tur til Funder-udsigterne eller omkring Balle og Viborg-landevejen. Navnet Skalkehøj eller Hvinningdals bakke er brugt i en rejsehåndbog for Silkebog og omegn, der udkom første gang 1901 og er siden også nævnt et par gange i nyere udgaver indtil 1919. I bogen "Kort og Fører" fra 1914 og 1922 nævnes, at derfra henholdsvis den gamle skole øverst oppe på Hvinningdalvej og fra det daværende forsamlingshus (lå hvor Hvinngdal Skole ligger i dag) ca. 350 m. nordøst for enden af denne, er der en glimrende udsigt over byen.

Den højeste af nogle små lyngknolde er nævnt som værende "Skalkehøj" eller "Hvinningdals Bakke". På Videnskabernes Selskabs kort fra 1781 ses endvidere navnet Galgehøy, så man kan åbenbart gå ud fra, at stedet var været et henrettelsessted jvnf. også ordet Skalkehugge. Markarealet er på et tidspunkt blevet planeret, men på ældre kort ses lyngsignatur ligesom flere kæmpehøje er afsat. Navnene er ikke fundet på noget kort, så man kan forestille sig, at der har været skilte til dette udsigtspunkt. Man må formode, at højen har været at finde ude i det uopdyrkede areal ca. 300 m. længere ude mod øst fra den karakteristiske kæmpehøj.

Området svarer i dag til Birkebakke, som er udlagt som grønt område, hvor der syd og øst for er bebygget med parcelhuse. Man oplever stadig herfra den mest storartede udsigt over Silkeborg by, man kan finde noget sted. Endvidere ser man over faktisk samtlige store og små søer helt til Himmelbjerget.