Hjejlen

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Hjejlen i sine sine vante omgivelser her fotograferet ca. 1990. Foto: Silkeborg Turistbureau.

Den 14. februar 1861 afholdt Hjejleselskabet sin stiftende generalforsamling på Hotel Dania i Silkeborg. Her kunne selskabets formand og primus motor, Michael Drewsen, meddele, at man allerede havde indgået kontrakt med Baumgarten & Burmeisters Skibsbyggeri i København (det senere B&W) om at bygge et dampskib til levering i Silkeborg i løbet af foråret til en pris af 10.000 rigsdaler. Det var det dobbelte af hvad han oprindelig havde fået fuldmagt til, men typisk for byens dynamiske grundlægger blev beslutningen alligevel godkendt af forsamlingen. Forud var afholdt flere indledende møder om at få et kombineret fragt- og passagerskib til Silkeborgsøerne.

Det nye skib, der var værftets nybygning nr. 15, løb af stabelen i København den 25. Maj 1861 og blev af Drewsen døbt "Hjejlen", efter den fugl, der var meget udbredt på egnen dengang. "Hjejlen"s mål var (og er): Længde 28,40 m.(overalt) 25,10 m. (i vandlinjen), bredde 3,80 m. (6,25 m. over hjulkasserne) dybgang 1,10 m. og den blev opmålt til 27,32 tons brutto. Båden fik tilladelse til at medføre 170 passagerer ( i dag 130).

Maskineriet bestod af to oscillerende (vuggende) cylindre med en diameter på 10 tommer og en slaglængde på 16 tommer. Dette gav en ydelse på 50 indc. heste ved et kedeltryk på 8 atmosfære, og en hastighed på ca. 7 knob. Kulforbruget i vore dage er på en normal dag med rutesejlads på ca. 400-500 kg. kul.

Hjejlen på Kattegat på vej fra København til Silkeborg. Kobberstik fra 1861.

"Hjejlen" forlod København den 11. juni og efter en problemfri sejlads over Kattegat anløb man næste dag Randers, hvorefter den problematiske sejlads op ad Gudenåen forestod. Denne tur tog 3 dage, noget af vejen måtte skibet trækkes af heste, og selv om man både tømte båden for kul og kedlen for vand, grundstødte den flere gange undervejs, og først den 15. juni nåede den Silkeborg Papirfabrik. Hermed var problemerne ikke overstået. Nu skulle den på ruller transporteres over dæmningen og landevejen til det øvre løb og Silkeborg Havn.

Fabriksejer Michael Drewsen, der ud over at være selskabets stifter, også var ejer af papirfabrikken og byens ukronede konge, havde et anstrengt forhold til byens øverste øvrighedsperson, birkedommer Drechsel. Drewsen havde udkommanderet et større antal papirarbejdere til at trække "Hjejlen" over dæmningen. Da der på grund af marked i byen var meget trafik over Langebro, forsøgte Drechsel at stoppe arbejdet med ordene : "I lovens navn forbyder jeg Dem at spærre vejen!" , hvortil Drewsen svarede: "I Kongens og mit navn, så fortsætter vi" !

Den officielle indvielse fandt sted 24. juni, hvor Frederik 7. og grevinde Danner sammen med andre særligt indbudte gæster sejlede fra Himmelbjerget til Silkeborg. Kongebesøget afsluttedes et par dage senere med nok en sejltur, denne gang om aftenen, til Nåege, og hjemturen foregik oplyst af fakler, en forløber for de senere så berømte regattafester.

Efter de festlige indvielsesdage blev det hverdag igen og de første 10-15 år kneb det at få økonomien til at hænge sammen, langsomt begyndte turisterne dog at finde frem til Silkeborgegnen, og i 1893 vovede man at købe en slæbebåd til "Hjejlen" og i 1896 ankom selskabets næste dampbåd "Ternen".

I vinteren 1899-1900 gennemgik "Hjejlen" for første gang en større renovering. Den oprindelige kedel, der var en almindelig lokomotivkedel blev udskiftet, teknikere fra B&W gav maskinen en overhaling, rattet blev flyttet hen til sin nuværende position og der blev bygget et fast bliktag.

Hjejlen til reparation 1983.

I 1911 kunne en egeløvssmykket "Hjejlen" fejre sin 50 års fødselsdag med en jubilæumssejlads for aktionærerne og i 1936 blev der på 75 års dagen afholdt en uofficiel "mini-regatta" sammen med Silkeborg Motorbådklub. En mindeplade, skænket af B&W, blev opsat på det nybyggede styrehus.

Under besættelsen måtte "Hjejlen" sammen med "Hejren" og tildels "Maagen" klare sejladsen, da resten af flåden var oplagt. På damperne fyrede man med tørv, da kul var en stor mangelvare. I 1944 revnede krumtappen i maskinen og måtte udskiftes som den eneste vitale maskindel i tidens løb, og i 1947 fik skibet sin tredje kedel, leveret af B&W.

Efter mange års fravær kom der igen officielt kongeligt besøg på den gamle damper, idet kong Frederik d. 9. og dronning Ingrid deltog i regattasejladserne i 1950 og 1954, sidstnævnte år sammen med prinsesse Margrethe.

Efter et mindre sammenstød med "Hejren" i juli 1954, måtte gallionsfiguren, en forgyldt hjejle, udskiftes, den holdt indtil 1990, hvor den nuværende blev fremstillet

I årene op til 100 års jubilæet gennemgik "Hjejlen" en række tiltrængte reparationer, bundpladerne under salonen blev fornyet, således også hjulkasserne, hoveddækket og fordækket.

Lørdag 24. juni 1961 kunne "Hjejlen" fejre sin 100 års fødselsdag, og det skete med maner, da regattafesten, der egentlig først skulle være afholdt i 1962, blev henlagt til denne dato. På jubilæumssejladsen deltog kongeparret og prinsesserne Anne Marie og Benedikte foruden en række indbudte gæster fra ind- og udland. Også i 1969 var der kongeligt besøg, da tronfølgerparret deltog i regattasejladsen.

Op til 125 års jubilæet i 1986 blev første klasses salonen restaureret for ca. 250.000 kr., og kedlen blev skiftet for tredje gang ( foråret 1984).

Selve jubilæet blev fejret med en reception på Ny Hattenæs, hvortil "Hjejlen" sejlede dagen igennem med gæster.

I 1993-94 gennemgik maskinen for første gang siden århundredeskiftet en gennemgribende reparation og justering, ligesom styrehuset ved samme lejlighed blev fornyet. Den nuværende kedel blev indsat i 2005. I 2008-9 og 2010-11 blev hhv. dækket i "druknehullet" og selve hoveddækket fornyet.

Båden har nu rundet sin 150 års fødselsdag som blev fejret med en jubilæumssejlads fra Himmelbjerget til Silkeborg den 24. juni med deltagelse af bl.a. dronning Margrethe. Det var en gentagelse af den oprindelige indvielsessejlads, denne gang blev Hjejlen dog fulgt af 7 af flådens øvrige skibe samt en del private både.

"Hjejlen" sejler i dag i bedste velgående og er nu verden over anerkendt som den ældste originale hjuldamper i drift.

”Umisteligt fartøj”

17. maj 2015 blev Hjejlen officielt optaget i Skibsbevaringsfondens register over ”umistelige fartøjer”. Denne status betyder bl.a., at Hjejlen herefter skal vedligeholdes i sin oprindelige form. F.eks. må skibets bundplader ikke svejses, men skal nittes sammen, som man gjorde i 1861, da Hjejlen blev bygget.

Ekstern henvisning

Hjejleselskabet