Høgevej

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Høgevej er opkaldt efter rovfuglen høgen (spurvehøg og duehøg).

Høgevej er sidevej til Århusvej og er præget af almennyttigt etagebyggeri, som blev opført Arbejdernes Andels-Boligselskab i perioden 1940-1950.

I 1902 flyttede fattiggården herop på bakken, hvor den allerede havde sine marker. Frem til 1943 lå fattiggårdens hovedbygning med landbrugsbygninger her, og fra 1943 til 1962 tillige en del af byens husvildeboliger.

Fattiggården blev revet ned i 1962 og i april 1965 blev Sygeplejeskolen i Silkeborg indviet - på adressen "Høgevej 12".

I forbindelse med etableringen af Silkeborg Vandværk i 1905 blev der opført en højdebeholder på bakken for enden af vejen.

Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse (LAB) tog med opførelsen af 12 lejligheder på hjørnet af Århusvej og Høgevej i 1940-41 initiativ til det første blokbyggeri på Århusbakken syd for Århusvej. Blokken stod færdig i 1941. Adressen er i dag "Høgevej 1-5".

Gader med fuglenavne

Efterhånden som byen Silkeborg voksede, blev gader og veje samlet i navnegrupper for overskuelighedens skyld. Også ved udstykninger i nyere tid har man såvidt muligt videreført dette princip.

Det første kvarter med sådanne gruppenavne var Århusbakken, hvor der i 1930'erne dukkede gadenavne op som Falkevej, Glentevej og Mågevej. Efterhånden som bebyggelsen af området skred frem, fortsattes dette mønster med fuglenavne. Århusbakken har af samme grund også fået tilnavnet "Fulgebakken".


Gadens beliggenhed: Høgevej ligger i Silkeborg, på Århusbakken.