Høegs Bænk

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Høegs Bænk er at finde i Vesterskovs sydvestlige del, på den store ås ca. 160 m. syd for Frederik 7.s Høj - nord for skovfogedboligen Kongshus og vest for Virklund. Bænken er placeret på et punkt, der er angivet til en højde på 111 m. o.h.

Stedet er optegnet første gang på et geodætisk kort fra 1913. Men allerede i 1886 nævnes, at der er flere bænke placeret langs stien på åsen.

Tidligere var der en storslået udsigt over Funderådalen til Funder. Nu vedligeholdes den ikke, og den er derfor dækket af høje træer. Dette er måske årsagen til at bænken ikke er forsynet med et navn.

I 1899 anlægges på Silkeborg Turistforenings foranledning en sti over dette endnu ikke navngivne udsigtspunkt fra holdepladsen ved Frederik 7.s Høj og ned til Brandvejen ved foden af bakkedraget.

Bænken har navn efter købmand og bankdirektør Carl Høeg (1849-1924), der fra 1900 til sin død sad i turistforeningens bestyrelse og i den egenskab var tilsynsførende med Vesterskov.