Godthåbsvej

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Vejforløbet fra Viborgbroen via Godthåbsvej til Østergade - før Christian 8.s Vej blev gennembrudt

Godthåbsvej var en af de gader, der var afsat på den byplan, der var lavet før handelspladsen Silkeborg blev en realitet. Den skulle skabe forbindelse fra Østergade over Store Maen til Silkeborg Langsø. Da der i 1854 kom dæmning over Langsøen, blev vejen forlænget og fik her fra navnet Viborgvej.

Ved indlemmelsen af Alderslyst i 1941 fik den navnet Godthåbsvej efter bryggeriet på gaden. Viborgvej (Godthåbsvej) gik fra Østergade og i et sving hen forbi Silkeborg Andelssvineslagteri, der lå hvor Kvickly nu er placeret, til Viborgbroen. Oprindelig gik vejen indenom slagteriet, mellem denne og Reimar Nielsens daværende tømmerplads, men efter en opfyldning mellem slagteriet og søen, kom vejen til at gå på det nye areal.

Navneændringen for Godthåbsvej skete på nogenlunde samme tid som den nye, store vejforbindelse til nordre bydel blev etableret. Christian 8.s Vej videreførtes over tomten af det tidligere Hotel Silkeborg og udbygningen af den tidligere Viborgvej. Herved blev Christian 8.s Vej hovedfærdselsåren mellem bydelene, og Godthåbsvej blev sekundær og reduceret til strækningen fra Østergade til Christian 8.s Vej.

Indtil slagteriet blev nedlagt i 1970 var der en rest af den gamle vejføring forbi slagteriet.

Skatte- og adressebøger kender kun benævnelsen Viborgvej og Godthåbsvej, men ifølge matrikelkort har gaden også i en periode, som ikke har kunnet indkredses, heddet Gasværksvej.

"Busgade"

15. december 2011 indviedes Silkeborgs nye centrale busstoppested på Godthåbsvej, samtidig med at bybusterminalen på Fredensgade blev nedlagt. Ændringerne skete i forlængelse af den store omlægning af busruterne i slutningen af august s.å.

Den ny busgade indgik i den samlede strategi for at forbedre Silkeborgs bymidte - bl.a. ved etablering af parkeringspladser under Torvet.

Godthåbsvej blev i den forbindelse forlænget ned til Søvej, hvor der samtidig etableredes et lyskryds. Den øverste del mod Østergade blev samtidig til "busgade", hvorved alt andet biltrafik blev forbudt.

I midten af april 2012 blev der opsat læskure og bænke på begge sider af Godthåbsvej ved "superstoppestedet".


Beliggenhed: Godthåbsvej ligger i Silkeborgs midtby.