Gadenavnsændringer i Silkeborg

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Ændringer af gadenavne

Gennem årene er der adskillige gader, der har fået nyt navn. Der har været to væsentlige årsager. Den ene har været betinget af indlemmelsen i Silkeborg Kommune i 1941 af Alderslyst og Lysbro fra Balle kommune og Søholt fra Gødvad. Den betød dobbeltnavne i den nye kommune og det samme gør sig gældende ved dannelsen af storkommunen i 1970. En anden grund har været ønsket om, så vidt det er muligt, at samle navne i grupper. Det har eksempelvis betydet, at en Fasanvej i Alderslyst blev ændret til Fibigersgade, fordi man andetsteds havde et kvarter med fuglenavne, og Thorsgade blev til Vejlbovej da veje med gudenavne er samlet i Hvinningdal.

Før indlemmelsen havde man i Alderslyst i 1934 foretaget en omfattende ændring af en række gadenavne. Nedenstående en liste over en række af de vigtigste ændringer, som i øvrigt også vil fremgå af omtalen af de enkelte gader. Af listen her får man indtryk af nogle af de gamle navne, der er forsvundet - eller eventuelt overflyttet.


Ændringer i Balle kommune 1934:

Blichersgade til Danmarksgade

Blindvej ved Nygade til Fasanvej (fra 1969: Fibigersgade) 9 Grønnegade til Højvangen (fra 1969: Lollandsgade)

Knudsgade og Nygade til Guldbergsgade

Lille Knudsgade til Mølledamsgade

Lindevej til Vinkelvej (halvdelen af gaden til nuværende Fynsgade)

Møllegade til Vandværksgade (fra 1969: Fynsgade)

Solbakkevej til Solvangsvej (fra 1969: Færgevej)

Sønderbro og Nørregade til Borgergade

Vestergade til Lundsgade

Ændringer i Balle kommune, Lysbro 1936:

Efter borgernes ønske fik gader og veje i Lysbro navne (og numre)

Bakkevej

Birke Allé

Herningvej

Lindevej

Nørregade (fra 1942 Lysbrogade)

Skolevejen

Strandvej

Søvej

Navneregulering i Silkeborg By i 1969:

Forud for kommunesammenlægningen i 1970 nedsattes i 1967 et fælleskommunalt gadenavnsudvalg der skulle systematisere, forenkle og koordinere storkommunens nye gadenavne. I forbindelse hermed nedsattes et forretningsudvalg bestående af postmester N. P. Blandfort, stadsingeniør Tyge Lous, stadsbibliotekar Poul Skov og sektionsleder Ib Hjorth. Arbejdet i udvalget førte til en lang række gadenavnsændringer som trådte i kraft i juli 1969.


I den daværende Silkeborg Kommune drejede det sig om følgende:

Bakkedraget til Dalvejen

Bakkevej til Dalsvinget

Birkevej til Falstersgade

Engvej til Engsvinget

Fasanvej til Fibigersgade

Grønvangen til Grøndalsvænget

Hybenvej til Rosengade

Højvangen til Lollandsgade

Kløvermarksvej til Solstien

Lyngsøvej til Lyngsøvænget

Nørre Allé til Søndre Ringvej

Pileallé til Jyllandsgade

Poulsvej til Tulipanvej

Skolestien til Chr. Fischers Gade

Skovvangen til Vesterled

Skovvangsvejs vestlige del til Kroghsvej

Skovvangsvejs østlige del til Parkvænget

Skovvejen til Lyngsøvej

Solvangsvej til Færgebakken

Søvænget til Almindsøvej

Teglværksvej til Vesterled og Vestervænget

Thorsgade til Vejlbovej

Vandværksgade til Fynsgade

Vestre Allé's vestlige del til Gjessøvej

Ydunsvej til Warmingsvej

Ægirsgade til Sjællandsgade

Ørnsøvejs sydlige del til Gjessøvej

Siden 1969 har der kun været foretaget få reguleringer, således blev den sydlige ende af Søndergade i 1979 til Christian 8.s Vej, som gadestrækningen havde naturlig forbindelse med. Og så forsvandt midlertidigt det gamle navn Smedebakken, hvor postadressen blev Papirfabrikken.

Navneregulering i oplandet i 1969:

Ved kommunesammenlægningen i 1970 ville flere gader få samme navn i den nye storkommune. Derfor måtte en del nødvendigvis udgå og andre måtte have nye navne.


I Balle skete følgende ændringer:

Fundervej til Odinsvej

Højmarksvej til Rolf Krakes Vej


I Funder skete følgende ændringer:

Bakkedraget til Slåenbakken

Birkeallé til Askøvej

Bøgevangen til Skarøvej

Hvinningdalvej til Drejegårdsvej

Højmarksvej til Strynøvej

Lindealle til Femøvej

Poppelalle til Omøvej

Skolevej til Funder Skolevej

Skovbrinken til Lyøvej

Skovhusevej til Ærøvej

Solvænget til Thurøvej

Stationsvej til Grøndalsgårdsvej

Sønderallé til Drejøvej

Teglgårdsvej til Fejøvej

Vestervangen til Funder Vestervang

Vinkelallé til Sprogøvej


I Gødvad skete følgende ændringer:

Navnene Gråstenvej og Lyngbakkevej udgik og følgende ændredes:

Skråvej til Gødvadvænget

Stumpen til Gødvadtoften


I Sejs-Svejbæk i Linå Kommune skete følgende ændringer:

Navnene Silkeborgvej og Svendsensvej forsvandt og følgende ændredes:

Birkevej til Bynkevej

Campingvej til Brunellevej

D.U.I.Vej til Enebærvej

Engen til Engblommevej

Færgevej til Julsøvej

Guldsmedevej til Perikonvej

Hasselvej til Enebærvænget

Ikastalle til Strandvejen

Malmkjærsallé til P. Malmkjærs Vej

Mimosevej til Strandvænget

Plantagevej til Kaprifolievej

Skanderborgvej til Porsevænget

Skolevej til Tyttebærvej

Søndrealle til Multebærvej

Søvejen til Sejs Søvej

Valdemarsgade til Vald. Sørensens Vej


I Virklund (før 1970 Them kommune) skete følgende ændringer:

Navnene Duevej, Ellehøjvej, Højborgvej, Højbovej, Nyvænget og Vinkelvej forsvandt og følgende ændredes:

Bakkevænget til Rosenborgbakken

Birkevej til Ellemosevej

Bredgade til Horsensvej

Fasanvej til Uglesøvej og Ellebakken

Gudenåvej til Mørksøvej

Gyvelvej til Gunhildshøjvej

Hybenvej til Fyrreskrænten

Kærvej og Engvej til Gravmosevej

Lyngvej til Fyrrevangen

Lærkevej til Paradisbakken

Nørregade til Nørrebakken

Pilevej til Fyrrebakken

Ringvej til Ellesvinget

Rolighedsvej til Thorsøtoften

Skolestien til Virklund Skolesti

Skolevej og Søgade til Thorsøvænget

Skovvejen til Thorsø Skovvej

Solhøjen til Rosenborgtoften

Thorsalle og Tværgade til Thorsø Allé

Vesteralle til Digevangsvej