Gødvad Skole

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Gødvad Skole blev under navnet Gødvad Centralskole første gang taget i brug i 1943.

I 1972 flyttede elever og lærere til den nye Dybkærskolen, og skolens bygninger blev anvendt som distriktsskole for det nye Balle-område. I 1978 krævede forældrekredsen i Gødvad Nord, at skolen igen blev oprettet som selvstændig skole. Dette skete i august 1978, men Gødvad Skole fejrer stadig sin fødselsdag ud fra den oprindelige skoles færdiggørelse, den 8. april 1943.

Gødvad Skole er efterhånden som Gødvadområdet er vokset, blevet udbygget af flere omgange. I 1981 blev skolens østfløj bygget – bygningen indeholder 4 klasselokaler og 2 faglokaler, alle placeret omkring et biblioteksområde. I 1995 blev skolens Vestfløj taget i brug – bygningen indeholder 5 klasselokaler og 2 faglokaler. De to bygninger bindes sammen af skolens aula, som bruges til fællessamlinger, udstillinger, fester og den daglige undervisning. August 2008 indviedes en ny bygning til 0. årgang – børnehaveklasserne.

Ekstern henvisning

Gødvadskolen