Fredensgades Afholdshotel

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Afholdsforeninger og loger skød frem i stort tal i Danmark i slutningen af 1800-tallet som modvægt mod det omfattende drikkeri i alle kredse af samfundet - ikke mindst blandt de socialt dårligst stillede. Hensigten var at bekæmpe alkoholisme ved at opfordre til afholdenhed. Good Templar Loge, "Klippen" i Silkeborg blev stiftet 23. december 1883.

Afholdshotellet, 1962.

Da logen havde omkring 100 medlemmer købte den en ejendom i "Granskoven"// Fredensgade 5, der var under opførelse, og fik bygmesteren, murermester Anders Jensen, til at ændre tegningen, så bygningen kunne bruges til samlingssted for logen.

Indvielsesfest

Indvielsen af bygningen fandt sted 15. maj 1887. Til stede var logemedlemmer fra Hammel, Herning, Skanderborg, Aarhus og Horsens. Og ved en fest samme aften deltog mange indbudte, deriblandt birkedommer Adler Lund, der var kommet til byen i 1886.

Fuldmægtig Silferberg, Aarhus, talte om Godd Templar ordenes betydning og opgaver, og mente, at den fordring logerne stillede til sine medlemmer: Fuldstændig afhold fra alle berusende drikke, var det eneste, der kunne redde samfundet det forfærdelige drikkeonde. Mådehold, som så mange råber på, er aldeles uskikket, for hvor er grænsen, sagde han.

Væver Lindstorf, Horsens, beklagede, at ungdommen var så sparsomt repræsenteret i logerne, og efter endu mange taler blev de fremmede fulgt til toget og birkedommeren til sin bolig, som skik var dengang.

Restaurationslokalet, 1953.

Huset i funktion

Den første bygning bestod kun af forhus med sal og restauration. Senere blev der indrette hotelværelser. Efterhånden som flere loger indtrådte som medejere af huset, kunne man omkring 1900 opføre en bagbygning. Derefter fulgte flere udvidelser og moderniseringer.

Huset var altså samlingssted for de forskellige afholdsloger i byen, desuden blev der drevet hotel- og restaurationsvirksomhed, men der var også udlejning af lokaler til mange andre formål.

I 1930'erne blev hotellet benyttet som varmestue af de mange arbejdsløse.

I 1970'erne blev lokalerne benyttet som samlingssted af de første jugoslaver, der blev hentet hertil af firmaet A/S Kaj Neckelmann.

Down Town

I 1960 flyttede jazzklubben Down Town sine aktiviteter til Fredensgades Afholdshotel.

Nedrivning

Fredensgades Afholdshotel blev nedevet omkring 1972 i forbindelse med den omfattende sanering af kvarteret i trekanten: Christian 8.s Vej, Fredensgade og Kirkebakken.

Østergades Afholdshotel

Østergades Afholdshotel blev opført i 1884 af den nystiftede Silkeborg Afholdsforening.