EI-Centret

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

I 1978 var EI-aktiviteterne ( Erhvervs Introduktion ) under igangsætning rundt omkring på Specialarbejderskolerne. Det var ”særforanstaltninger” der som en del af arbejdsmarkedspolitiken skulle afbøde virkningerne af den stigende ungdomsledighed og derudover modvirke langtidsledigheden, som især ramte voksne kvinder på arbejdsmarkedet. Svend Auken var Arbejdsminister og det var den socialdemokratisk ledede regerings holdning og politik at der skulle iværksættes en række særforanstaltninger på uddannelsesområdet. Da Specialarbejderskolerne hørte til i regi af Arbejdsministeriet, blev det dem, som varetog disse arbejdsmarkedspolitiske opgaver. Det såvel vedrørende kompetancegivende kurser på en lang række teknisk/faglige områder, som vedrørende erhvervsintroduktion for ledige.

I Silkeborg havde man nedsat et Initiativudvalg med Socialudvalgsformand Tage Jensen som formand og med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, Silkeborg Ungdomsskole, Specialarbejderskolen for Horsens og Silkeborg, Arbejdsformidlingen, Socialforvaltningen m. fl. I Regi af dette udvalg blev det besluttet at etablere et EI-Center ( Erhvervsintroduktions Center ) på 3. sal, Søvej 3, i lokaler, hvor der tidligere havde været tekstilfabrik. Silkeborg Ungdomsskole havde stået for administrationen af de første EI-kurser for unge ledige, men fra den 1. maj 1978 overtog Specialarbejderskolen for Horsens og Silkeborg opgaven

Den grundlæggende ide med EI- kurserne var at forbedre de unge og de langtidslediges muligheder for at vælge job og uddannelse. Det skete gennem praktisk orienteret undervisning på en række fagområder. Resultatet for den enkelte kursist skulle gerne blive en stærkere tilknytning til det aktuelle arbejdsmarked. Måske gennem kompetancegivende kurser på Specialarbejderskolen og for de unge ledige evt. gennem en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Nogle af de første kurser for langtidsledige kvinder omfattede blandt andet metalindustri og elektronikindustri. Dette indhold skyldtes ikke mindst at Danfoss havde planer om at starte produktion op i Hårup. Denne kursusaktivitet medførte efterfølgende, at de første kvinder blev fragtet i bus fra Silkeborg til Viby, for på Danfoss`fabrik der, at blive oplært til de kommende job i Hårup.

Når det kunne lade sig gøre var der sammenhæng mellem kurserne og konkrete behov for arbejdskraft i Silkeborgområdet.

EI-Centret på Søvej 3 startede med, udover teorilokaler og fælleslokaler, at tilbyde erhvervsintroduktion indenfor træindustri, metalindustri, pleje og omsorg, bygge- og anlæg, elektronikindustri, beklædning samt en række mere almene fag, somjobsøgning, Kvindens stilling i samfundet, Uddannelse og beskæftigelse og førstehjælp. Desuden gartneri og skovbrug og senere endnu flere fagområder., bl.a. autoområdet og køkken- og kantineområdet.

Kurserne blev kendt under forkortelserne EIFU ( Erhvervsintroduktion For Unge ledige 15-25 år ) og EIFL ( Erhvervsintroduktion for Ledige voksne 25-60 år ).

En særlig aktivitet var EIFS ( Erhvervsintroduktion For Specialklasseelever).

Leder af EI-centret fra opstarten 1. maj 1978 til november 1983 var Jens C. Jensen ansat af Specialarbejderskolen for Horsens og Silkeborg

Den 1. september 1983 var der officiel indvielse af et nybygget EI-Center på Granhøjvej 14 i Silkeborg og man forlod helt lokalerne på Søvej 3.