Daghøjskolen i Silkeborg

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Daghøjskolen i Silkeborg eksisterede i årene 1979-2000, og skolen skabte i sin levetid et levende og entreprenant miljø. Den lokale fagbevægelse og AOF Silkeborg var ophav og fødselshjælper i slutningen af 1970’erne. Man ønskede at imødegå den omfattende arbejdsløshed med nye initiativer på uddannelsesområdet og satte en række projekter i gang. Heriblandt projekt ”Opsøgende undervisning”. Blandt lærerne var Jens-Jørgen Pedersen, og han blev drivkraften i skabelsen af landets første daghøjskole. Daghøjskolen startede den 29. januar 1979 sin virksomhed på Medborgerhuset på Skoletorvet. Ønsket var en videreudvikling af den traditionelle danske højskoletanke, hvor højskolekursisterne boede hjemme, mens de var på højskole om dagen. Initiativet vandt straks genklang. Ikke kun i Silkeborg – men over det ganske land. Daghøjskolen i Silkeborg havde en ret ujævn periode frem til 1983, men den 10. september 1983 indvarsledes en ny epoke: Daghøjskolen kunne indvie egne lokaler i Medborgerhuset på Søvej 3. På øverste etage.

Daghøjskolen var udsprunget af AOF Silkeborg, men deres veje skiltes fra 1984, idet Daghøjskolen i Silkeborg pr. 1. januar 1985 blev en selvejende institution. Adskillelsen havde blandt andet økonomiske årsager, idet Undervisningsministeriet pegede på denne løsning for at opnå en større bevilling. Dele af den lokale arbejderbevægelse havde ønsket det anderledes: At daghøjskolen forblev en del af det lokale AOF og dermed den lokale arbejderbevægelse. Daghøjskolens forhold til den lokale arbejderbevægelse var i perioden noget ambivalent. På den ene side var den udsprunget af AOF Silkeborg, men på den anden side var der en vis mistillid mellem partnerne. Var daghøjskolen ikke vel venstreorienteret eller flippet set med traditionelle socialdemokratiske briller? Daghøjskolen gik imidlertid efter pengene, de offentlige midler, og forlod hermed sit oprindelige ophav.

Daghøjskolen i Silkeborg kunne i 1980’erne og store dele af 1990’erne gå på vandet. Alt lykkedes. Måske ikke alt – men rigtigt meget. Med forstander Jens-Jørgen Pedersen og daglig leder Ole Puggaard som skolens dynamiske makkerpar. Kulminationen kom, da Daghøjskolen overtog C.F. Christensens gamle møbelfabrik i Toldbodgade og indrettede den til daghøjskole fra 1991. Jens-Jørgen Pedersen og Ole Puggaard overlod stafetten til andre i 1993. De næste syv år tegnede følgende forstandere Daghøjskolen: Sten Bonde, Niels Horsted, Elli Eijgendaal og Steffen Juul Hansen.

Daghøjskolen i Silkeborg præsenterede sig i 1990’erne således: ”Daghøjskolen er en selvejende institution med to hovedformål: dels at drive lokal højskole og dels støtte eksperimenterende virksomhed og etablering af alternative arbejdspladser og arbejdsfællesskaber. Daghøjskolen består af: Højskolekurser, Børnegruppe, Aftenhøjskole, Indvandregruppe, Kombinerede programmer: Miljø-turisme, Vævestue, Køkken-rengøring, Erhvervs- og Iværksætterkurser, Forsøgskurser og –projekter, Rådgivning”.

Af andre iøjnefaldende aktiviteter var driften af Radio Silkeborg i årene 1992-1998, lancering af it-teknologi, aktiviteter i forhold til indvandrere og etableringen af De grå pantere, en højskole for den tredje alder.

Daghøjskolen i Silkeborg nåede sin glansperiode og sit endeligt i 1990’erne. Bekæmpelsen af arbejdsløshed var alle årene omdrejningspunktet for skolen. Med fokus på at give ledige o.a.. bedre muligheder for at finde sig selv og en plads på morgendagens arbejdsmarked. Offentlige bevillinger til diverse projekter var grundlaget for aktiviteterne. I takt med den bedre beskæftigelse i anden halvdel af 1990’erne svandt skolens traditionelle arbejdsområde ind. De nye tider stillede nye krav, og der kom nye konkurrerende initiativer på banen. Blandt andet fra det oprindelige ophav, AOF Silkeborg. Daghøjskolen i Silkeborg klarede af mange årsager ikke denne omstilling, og skolen gik konkurs med et gevaldigt brag i sommeren 2000.

Arkiv

Daghøjskolens ganske omfattende arkiv opbevares på Silkeborg Arkiv: A552.

Litteratur

  • Keld Dalsgaard Larsen: Silkeborg. En udpræget industri- og arbejderby (1993)
  • Keld Dalsgaard Larsen og Kurt Balle Jensen: Blikket mod stjernerne – benene på jorden. AOF Silkeborg 1924-1999 (1999)
  • Kurt Balle Jensen: Midtjyske Ildsjæle. Historien om AOF Center Midtjylland og fusionernes år (2010)