Borresøvej

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Borresøvej er navngivet efter den nærliggende sø - Borre Sø. "Borre" er substantivet "borg", enten i betydningen befæstet gård eller måske anvendt om en tilflugtsborg. En sådan lokalitet har muligvis ligget i nærheden af søen og kan have haft forbindelse til den befæstede gård, der vides at have ligget i Virklund.

Nært knyttet til navnet Borre Sø er formentlig Borgdal eller Borgedal og dermed også Borgdalsvej. Lokalt har man altid udtalt Borgedal med tryk på dal, og forstavelsen har man også altid hørt som "borre". Derfor er de fleste er af den opfattelse, at navnene Borgedal og Borresø begge relaterer sig til Borre Sø.


Beliggenhed: Borresøvej ligger i Silkeborg, Sejs.