Birksø

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Birksø er en del af Gudenå-systemet og er en af de fire Himmelbjergsøer, som er fællesbetegnelsen for Birksø, Julsø, Borre Sø og Brassø. Den indgår også i det større søsystem – kaldet Silkeborgsøerne.

Omkring Birksø

Birksø er beliggende umiddelbart vest for stationsbyen Ry og er derfor den første af Himmelbjergsøerne, som vandet fra Gudenåen strømmer igennem. Egentlig er søen blot en udposning på Gudenåen og er lavvandet og ikke særlig stor.

Lige umiddelbart øst for Birksø ligger Lillesø.

I den nordlige ende modtager Birksø vand fra Knudsø, som den har forbindelse med via en kanal under landevejen og jernbanen. Derfor afvander den yderligere et areal på 75 km² fra Knudsø, som via Knud Å har forbindelse med Ravnsø.

I det nordvestlige hjørne fortsætter Gudenåen via Alling Å gennem Rosvig til Julsø.

Mod vest ligger Ry Nørreskov og syd for søen ligger Mølleskov.

Birksø er omkranset af tagrørsbælter, ellesumpe og skov.

Navnet ”Birksø”

Birksø optræder i tidlige kilder under navnet ”Brygesøe” og på Videnskabernes Selskabs kort fra 1781 som ”Briksøe”. I Generalstabens optegnelser fra 1913 optræder dog navneformerne ” Birksø” og ”Briksø”. Fra 1950’erne ses kun navnet ”Birksø”, hvilket sikkert skyldes omdannelse efter det nærliggende område Birkhede, der indgår i det fredede område Alling Bakker. Det ældre forled er muligvis afledt af stednavnet "Bryggebjerg", som kendes fra et udskiftningskort fra 1780 - og er navnet på en bakke beliggende ved Gudenå lidt nord for Birksø.

Fakta

  • Oplandsareal: 892 km²
  • Areal: 67 ha.
  • Middel vanddybde: 1,8 m.
  • Maksimal vanddybde: 2,4 m.