Anløbsbroer for rutebådene

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Anløbsbroen Savværket på en stille dag i 1920.

Borgmesterhaven (Vandrerhjemmet)

Anløbsbroen blev anlagt i 1914, da Hjejleselskabet købte 3 private åhaver, der om vinteren blev brugt til opbevaring af de små motorbåde og slæbebådene. Broen blev i mange år flittigt benyttet af især skolebørn, der ankom til byen med toget. Borgmesterhaven blev offentlig tilgængelig fra 1928. I 1937 købte Hjejleselskabet nabogrunden med Villa Aabo og byggede her Silkeborg Vandrerhjem, der blev indviet 15. juni 1938. Vandrerhjemmet solgtes til Silkeborg Kommune i 1964, Borgmesterhaven året efter. Broen er i dag sjældent benyttet.

Gl. Skovridergaard (Indelukket)

Broen blev anlagt i 1927 af hensyn til de mange gæster fra kuranstalten Gl. Skovridergaard. Nu om dage er det dog fortrinsvis gæster fra Gudenåens Camping ved Indelukket, der benytter broen.

Nåege

Skovfogedstedet "Nåege" var ved ”Hjejlen”s ankomst et yndet udflugtssted og der var i de første år anløbsbro her, men anløbsstedet er formentlig ret hurtigt gledet ud af fartplanen.

Sanatoriebroen

Sanatoriebroen var beliggende overfor Nåege og har aldrig været en officiel eller offentlig anløbsbro. Broen blev opført af Hjejleselskabet omkring 1903 og blev brugt af Silkeborg Sanatoriums gæster, men fra dette blev nedlagt i 1950'erne blev broen ikke benyttet af Hjejlebådene. På stedet har Silkeborg Motorbådsklub nu en mindre bro.

Aqua

Anløbsbroen ved Aqua er den nyeste anløbsbro på sejlruten. Den blev anlagt i 1995, 2 år efter indvielsen af ferskvandsakvariet Aqua.

Gl. Hattenæs

Da restaurationen Gl. Hattenæs åbnede i 1888 byggede Hjejleselskabet en bro her, men på grund af diverse uenigheder med lodsejeren flyttede man allerede i 1898 anløbsstedet hen til Ny Hattenæs.

Broen blev dog liggende i mange år, men blev kun anløbet med sluttede selskaber til restaurationen, bl.a. til de første Riverboat festivaler i 1966-69. Broen blev endelig fjernet omkring 1980.

Ny Hattenæs

Ny Hattenæs blev i 1896 oprettet som et sommerpensionat, der senere blev udvidet til hotel og restaurant. På grund af diverse uenigheder med lodsejeren flyttede man i 1898 anløbsstedet fra Gl. Hattenæs hen til Ny Hattenæs. Den nuværende bro er bygget i 1990. Broen er med sine 60 meter den længste anløbsbro i Søhøjlandet.

De Små Fisk

Anløbsstedet De Små Fisk i Brassø blev anlagt så sent som i 1971 ved dagcampingpladsen af samme navn, man allerede i starten af 1960'erne var der planer om en anløbsbro på stedet.

Karoline Amalies Høj

Anløbsstedet daterer sig helt tilbage til de første år ”Hjejlen” sejlede på søerne. Stien fra broen ved Brassø førte op til udsigtspunktet Karoline Amalies Høj som broen var opkaldt efter. Anløbsstedet blev nedlagt i 1974, da det uhyre sjældent blev benyttet, og broen er i dag afløst af en mindre bro, som Silkeborg Motorbådsklub har bygget.

Sejs

Anløbsstedet optræder for første gang på fartplanen i 1908. Broen var placeret i Borre Sø tæt på Sejs Snævringen med en kort sti op til Sejs Søvej. Broen blev nedlagt i 1995, i forbindelse med at broen ved Aqua blev bygget.

Savværket (Slåensø)

Anløbsbroen blev anlagt i 1894, efter der blev indrettet sommerrestaurant i det tidligere savværk, beliggende ved den nærliggende Slåensø. Restaurant Savværket nedbrændte den 4. august 1951 og blev ikke genopført. Anløbsbroen bevarede dog sit navn helt op til slutningen af 50´erne, men hedder nu Slåensø. Stedet har altid været et yndet udflugtsmål for spadsereture i skoven med medbragte madkurve.

Rytterholt

I perioden 1925-34 var der sommerpensionat på Rytterholt og i en kort periode, fra 1927-29, var der anløbsbro for rutebådene på stedet.

Ålekroen (Onkel Peters Hus)

Den oprindelige bro blev bygget af ingeniørtropperne i forbindelse af en FDF landslejr i 1967 og herefter overtaget af Hjejleselskabet og i en årrække kun brugt i forbindelse med selskabssejlads til Ålekroen. For ca. 25 år siden blev det muligt også for løse turister at benytte broen.

Svejbæk Færgegaard (Skyttehuset)

Svejbæk Færgegaard åbnede i 1864 og Hjejleselskabet byggede i den anledning en anløbsbro her. Den første bro i Svejbæk Snævringen var placeret i den modsatte ende af snævringen ved Ulvenæs, den næste blev omkring århundredeskiftet bygget helt ude ved udsejlingen til Julsø, men på grund af vanskeligheder ved anløb i stærk blæst, blev den omkring 1950 flyttet lidt længere ind i snævringen til den nuværende placering. Man havde endvidere en bro til udlejningsbåde inde midt i snævringen (ca. ud for det nuværende Skyttehuset). I 1975 lukkede hotellet og blev omdannet til Hvidovre Kommunes Feriecenter, året efter åbnedes Skyttehusets Cafeteria på nabogrunden. Anløbsstedets navn ændredes dog først officielt i starten af 1990´erne. Den nuværende bro er bygget i 1986.

Ludvigslyst

Anløbsstedet formodes oprettet i 1876, da Hotel Ludvigslyst blev åbnet. Svejbæk Station var åbnet få år tidligere og herfra var der kun få minutters gang til broen. Den nuværende bro er bygget i 1990. En periode var restaurationen kombineret med et museum for hoteldrift, og da dette lukkede i 2008 og bygningerne blev dømt til nedrivning, blev broen i nogle år sjældent anløbet. Nedrivningsplanerne blev dog skrinlagt, og restaurationen blev genindviet i 2012 under navnet Traktørstedet Ludvigslyst, og anløbsboen er igen blevet en populær destination.

Knøsen

Anløbsbroen ved Knøsen, hvor der i mange år var traktørsted, blev anlagt i år 1900, men blev nedlagt igen efter en kort årrække, da den ikke blev benyttet særlig meget. Desuden var broen meget udsat i isvintre.

Anløbsbroen på Møgelø

Møgelø

I en kort årrække fra 1899-1906 var der restauration på Møgelø, og Hjejlebådene byggede anløbsbro her. Siden har F.D.F. overtaget det meste af øen og øen anløbes på anmodning med skoler og spejdergrupper. Den oprindelige anløbsbro var dog placeret på øens sydøstlige hjørne, pegende over mod Himmelbjerget, og ikke ud for hovedbygningen, som nu.

Himmelbjerget

Anløbsstedet ved Himmelbjerget har alle dage været det mest besøgte på ruten. Omkring 1930 opkøbte Hjejleselskabet flere strandparceller ved Himmelbjergets fod, og videresolgte dem til Hotel Julsø med den klausul, at selskabet sammen med Ry Turistbåde fik eneret til anløb af parcellerne. En overgang var der hele 5 anløbsbroer på stedet, en mod Ry, en mod Laven, en mod Silkeborg, en til hjælpebåde og en til udlejningsbåde. På pladsen var der endvidere i mange år frem til starten af 1970'erne en is- og souvenirkiosk. Broerne var meget udsatte for skader i isvintre, så i 1984-85 erstattedes de 4 eksisterende broer af et nyt solidt og mindre vedligeholdelseskrævende bolværk på næsten 100 m, bekostet af Ry og Silkeborg kommuner i fællesskab. Den 28. februar 2020 nedbrændte Hotel Julsø og i øjeblikket arbejdes der med planer om genopførelse af restauranten på brandtomten, men indtil da må turisterne kigge langt efter at få serveret mad og drikke ved Bjergets fod.

Laven

Ved jernbanens anlæggelse i 1871 blev der anlagt bro nedenfor den daværende stationsbygning i Laven, og herfra fik togrejsende en nem og hurtig forbindelse til Himmelbjerget flere gange dagligt. I dag er det dog mest gæsterne på campingpladsen, der benytter broen.

Ry

Hjejlen” anløb fra starten i 1861 dagligt Ry, men fra 1871, da der blev anløbsbro i Laven, gled Ry ud af fartplanen og først i 1903 begyndte man igen at sejle regelmæssig rutesejlads fra Ry Havn. I 1923 overtog Ry Turistbåde rutesejladsen, men Hjejleselskabet byggede herefter en anløbsbro for selskabets udlejningsbåde uden for havnen, i Lillesø, hvor der nu er marina. Broen blev nedtaget i 1957, hvorefter udlejningsbåde fra Silkeborg siden har brugt den nordre ende af kajen i selve Ry Havn. Fra 2008 har Hjejleselskabet igen overtaget rutesejladsen mellem Ry og Himmelbjerget.