Østermarken

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Østermarken er navnet på den jord, der lå øst for Gudenå, og som oprindelig tilhørte Silkeborg Fattiggård i Nygade. Her drev fattiggården landbrug. Østermarken var hele det område, der i dag kaldes Århusbakken. Først efter 1900 begyndte man at bebygge området, Silkeborg Sygehus blev indviet i juni 1902, og Frydensbjerggård, den nye fattiggård, i oktober samme år. Senere kom beboelse til, startende med Falkevej og senere de øvrige veje bl.a. med "blokkerne", de store bygninger med de mange lejligheder, opført af forskellige boligselskaber.

Østermarken har været kendt under forskellige navne: Århusbakken, Fuglebakken (alle gadenavne er fuglenavne), Kildebakken (efter den kilde, der springer ved foden af bakken), Sygehusbakken, Fattiggårdsmarken eller -bakken eller det mere folkelige Piphøj.