Østergade

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Østergade udgår fra Torvet mod øst og er en af byens første gader, idet det allerede da handelspladsen Silkeborg blev anlagt, var planen, at den skulle udgøre et trafikalt knudepunkt for hovedlandevejene Århus-Ringkøbing og Horsens-Viborg. I perioden 1848-52 blev landevejen mod Århus og Ringkøbing anlagt ud fra Silkeborg, men først i 1853-56 blev vejstykket Galten-Århus færdigt. Silkeborg-Viborg-landevejen blev anlagt i årene 1855-60. Mod Horsens blev landevejen anlagt i perioden 1858-1863.

I modsætning til byplanens vinkelrette gader blev gaden anlagt med en krumning, således at det med hestevogn var lettere at komme op ad den forholdsvis stejle gade.

Ved gennemførelsen af det såkaldte "Østergadeprojekt" og opførelsen af Østerport, der påbegyndtes i årene 1937 og som p.g.a. krigen først afsluttedes i 1955, blev gadens sving rettet en del ud, bl.a. ved at den oprindelige byggelinie blev trukket 6 m. tilbage.

Ændringer i gadebilledet skete dog allerede i 1938 ved nedrivningen af det gamle Hotel Silkeborg. Det gav mulighed for etablering af det såkaldte Østergadekryds, der blev yderligere udbygget, da alle husene på Christian 8.s Vejs vestside først i 1970'erne blev revet ned.

Østergade indgik indtil etableringen af Silkeborgs ringvejssystem i hovedvejsforløbet mellem Århus og Ringkøbing (Hovedvej 15).


Beliggenhed: Østergade ligger i Silkeborgs midtby.