Sinding Andelsmejeri

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Sinding Andelsmejeri påbegyndte produktionen 1. juli 1885. Det var forholdsvis kort tid efter, at det første andelsmejeri så dagens lys i Hjedding ved Ølgod i 1882. Der var blevet indkaldt til et indledende møde på Sinding Højskole allerede 3. februar samme år. Her blev der nedsat et 5-mands udvalg, der skulle undersøge mulighederne og indhente erfaringer. 25. februar var man nået så vidt, at man kunne afholde stiftende generalforsamling. Der meldte sig fra begyndelsen 127 andelshavere, ved 50 års jubilæet var tallet oppe på 200.

hvad skete der fra 1935 til 1985

Sinding Mejeri blev overtaget af Mejeriselskabet Danmark, som valgte at lukke det kun få dage efter at man kunne fejre mejeriets 100 års jubilæum. Det var dermed blevet en del af den centralisering, der fandt sted i mejeribruget op gennem 1980’erne – hvor det blev til større og mere rationelle produktionsanlæg. Det var blevet uhensigtsmæssigt med produktion i Sinding og lager på det tidligere Linå Mejeri. Mejeriet havde i en længere periode fået leveret mælk fra Sinding-Ebstrup og Gludsted mejerikredse. Denne mælk sendtes derefter til Ans Mejeri. I det sidste produktionsår – fra 1. oktober og til lukningen 1. juni 1985 blev der indvejet 11,5 millioner kg. mælk og fremstillet 425,5 tons Danbo-ost, mod 785,2 tons året før. Bygningerne blev efterfølgende udbudt til salg.

Kilder: Sinding Andelsmejeris arkiv (1885-1932) findes i Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv (1985/308)