Silkeborg Vandtårn

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

I 1901 havde Commichaus fabrikker vokset sig så store, at de var forsikret for 500.000 kr., men da Silkeborg ikke havde et vandværk krævede forsikringsselskabet en meget høj præmie for forsikringen.

Løsningen på dette problem blev, at fabrikant Carl H. Commichau fik arkitekt Anton Rosen til at tegne et vandtårn, som kunne opføres på selve fabrikken.

Det stod færdigt i 1902 – med murerarbejdet udført af den lokale murermester Chr. Nielsen - og beskrives således af Silkeborg Avis d. 11/11 1902:

Vand.PNG

”Taarnet er 45 Alen højt og har øverst oppe en Vandbeholder, der rummer 180 Tønder Vand og Vandforsyningen besørges af en 4-Hestes Gasmotor, der driver en svær, dobbeltvirkende Pumpe, som giver 12-18.000 Potter Vand i Timen. Fra Vandbeholderen gaar to svære og uafhængige Rør, det ene til Spinderiet, det andet til Væveriet og det tredje Rør (Trykrøret) deler sig i et underjordisk Rørnet til hele Fabrikken samt til 6 Hydrauler i det fri, saaledes at der ved Paaskruning af en Slange kan sprøjtes over alle Bygningerne samt Husene i de nærmeste Gader. Slangerne (10 i Tallet) er oprullede paa en fiks lille Vogn saa de hurtigt kan transporteres hen til Hydraulerne.”

I en skrivelse til Silkeborg byråd i august 1902 tilbød fabrikant Commichau at forsyne byens brandkorps med vand og tilligemed at lade 3 af fabrikkens ansatte stå for de praktiske forberedelser, når udrykningen lød, således at korpsets vandvogne hurtigere kunne fyldes.

Til gengæld for dette ønskede han en telefon på fabrikken, så han hurtigt kunne komme i forbindelse med brandvæsnet i tilfælde af brand og han ønskede at ”Brandkorpset er indøvet paa Fabrikken.”

”Brandkommissionen ønsker meget den Ordning tilvejebragt, der kun vil medføre ringe Udgift til nye Forskruninger til Slangerne. Der er Grund til at være hr. Commichau taknemlig for hans Tilbud.”

Da Jysk Trikotagefabrik (som Commichaus fabrikker i mellemtiden var kommet til at hedde) i 1986 flyttede sin produktion ud af byen, blev vandtårnet fredet og købt af Investorgruppen af 1985 Århus Aps, som 2 år senere solgte det til Silkeborg Kommune for 1 kr.

I 1989 blev det besluttet at vandtårnet skulle sættes i stand for ca. 550.000 kr.