Rytterholt (villa)

Fra WikiSilkeborg
Version fra 15. maj 2021, 22:14 af Lis Thavlov (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning
Rytterholt, ca. 1930.

Den særprægede ejendom Rytterholt (Rytterholtsvej 30) har navn efter det lille næs " Rytterholt", der ligger på den nordøstlige bred i Borre Sø vest for Svejbæk Snævringen.

Ved udskiftningen af Linå Byes jorder og overdrev i 1795 kom Rytterholt til Høggården, hvis ejer dog senere udstykkede sin jord på Sejs Hede. I 1870 blev der bygget en 4-fags aftægtsbolig på Rytterholt.

I 1898 blev jord og aftægtshus solgt til Edvard Egeberg, som dog solgte det videre til sin bror, Holger Egeberg, allerede i 1900. Denne havde været i Amerika og kaldte stedet Ruskin House. Han påbegyndte opførelsen af det store midterhus - formentlig med hjælp fra sin bror Sigurd Egeberg, der var murermester.

I 1904 videresolgte Holger Egeberg Ruskin House til grosserer Larsen Løvtoft fra København, som fuldførte byggeriet og endvidere tilføjede tårnene. Larsen Løvtoft testamenterede Ruskin House til Dronning Louises Børnehospital i København. Tanken var, at det skulle fungere som rekreationshjem for børn, der trængte til landophold. Børnehospitalet havde dog kun ejendommen i perioden 1912-1914.

Derefter blev den overtaget af proprietær og amtrådsmedlem Ludvig von Bülow, som ved en deklaration af 18.2.1915 fik indføjet i tingbogen, at ejendommen fremover skulle have navnet "Rytterholt". Ludvig von Bülow døde i 1919 og frem til 1925 ejedes stedet af hans bror, landinspektør Johannes von Bülow.

I 1925 overtog frk. Maren Thomsen Rytterholt og indrettede pensionatet "Hotel Rytterholt" med plads til 16 gæster. Hun fik også lavet en anløbsbro til Hjejleselskabets både.

I 1934 overtog Ingolf og Olga Dohlman Rytterholt.

Ingolf Dohlman havde ejet Kalbygaard ved Flensted i mange år, men måtte forlade den under landbrugskrisen. Ægteparret boede på Rytterholt i en lang årrække.

Rytterholts ejer indtil 2010 var autoforhandler Poul Munk, som da afgik ved døden, hvorefter Rytterholt sat til salg.

September 2020 fik ejeren af Rytterholt nedrivningstilladelse af Silkeborg Kommune.

En karakteristisk bygning

Rytterholt er opført i røde teglsten og er bygget i nationalromantisk stil. Det er f.eks. karakteriseret ved, at tårnets murkrone er forsynet med noget, der ligner skydeskår - det ses også på Københavns Rådhus, der er nationalromantikkens hovedværk.

Set fra Borre Sø har bygningen en imposant fremtræden - nærmest borglignende, hvilket understreges af den hævede placering på grunden.