F. P. Møller

Fra WikiSilkeborg
Version fra 27. maj 2019, 14:30 af Henrik Torp (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning
Frederik Peter Møller 1826-1907

Frederik Peter Møller, 15/12 1826 – 23/9 1907, sadelmager, købmand, kommunalbestyrelsesmedlem, fabrikant, branddirektør, bankdirektør og kancelliråd.

F. P. Møller blev født i Horsens d. 15/12 1826 som søn af sadelmager Niels Knudsen Møller og Mette Marie Petersen. Gift 15/10 1853 med Aurora Rasmine Nellemann.

Møller blev selv udlært som sadelmager og det var også som sådan, han nedsatte sig, da han i september 1851 kom til Silkeborg fra Vejle, hvortil familien var flyttet, da Møller var nogle få år gammel.

Privat virksomhed

Møller kom til byen i den virkelige nybyggertid, og som mange af de andre nybyggere spredte han sin virksomhed over flere områder. Sadelmageriet erstattedes snart af almindelig blandet købmandshandel og senere af manufakturhandel og -fabrikation, idet han stod bag Silkeborg Karte- og Spindefabrik – en ganske pæn virksomhed med 14 helårsansatte og en årlig produktion på 12.000 pund uldgarn. De første år blev fabrikken, som lå i Vestergade 33, drevet som et interessantskab sammen med redaktør Hans Simon Sørensen. I 1874 købte Møller Sørensens andel og drev den siden alene.

I det gamle realregister ses det, at F. P. Møller i 1885 solgte et antal grunde syd for jernbanen. Hvem han havde købt dem af og hvornår, fremgår ikke, men det ligger ligefor at antage, at han havde købt jorden af Kronen (staten), som i praksis ejede næsten al den jord, der omgav Silkeborg, med henblik på udstykning og videresalg, når Silkeborg fik brug for mere plads.

Offentlige hverv

8/4 1862 blev F. P. Møller udnævnt til byens branddirektør, hvilket på det tidspunkt betød, at han havde ansvar for byens brandkorps – hvilket i realiteten ville sige alle voksne mænd med fast bopæl i byen – såvel som for brandsikkerheden. Denne stilling besad han dog kun i 3 år, idet han fratrådte efter eget ønske.

I 1868 blev Møller valgt ind i kommunalbestyrelsen og her sad han i 28 år indtil han efter eget ønske udtrådte med udgangen af 1896, da han ikke længere syntes, at kræfterne slog til. I løbet af disse år var han i en længere periode kommunalbestyrelsesformand, ligesom han var medlem af såvel skole- som ligningskommissionen, hvis formand han var i 7 år. For sin lange indsats i det kommunale virke blev han udnævnt til kancelliråd.

F. P. Møller var i 1882 medstifter af Silkeborg bank og i 1896 indtrådte han i direktionen. Han forblev da også bankdirektør helt frem til sin død.

I 1874 blev Møller medlem af kirkekomiteen og skal man tro Silkeborg Avis' nekrolog over ham, var det et medlemskab, der blev overordentligt betydningsfuldt for Silkeborg Kirke. Den 23/9 1907 skriver avisen nemlig:

”Naar vor Kirke ligger paa sin nuværende smukke Plads i Linje med Vestergade, skal den gamle Kancelliraad have Æren derfor. Kommunalbestyrelsen ville nemlig have Kirken til at ligge i den saakaldte ”Granskov” (nu Fredensgade); men Møller fik Byraadet omstemt ved med Pæle og Brædder at afsætte Kirkens Grundplan paa den nuværende Plads.”

F. P Møller var tillige veteran fra krigen i 1848 og deltog bl.a. i slaget ved Isted.

F.P. Møller døde 23/9 1907 af komplikationer i forbindelse med en blindtarmsbetændelse.

Kilder

Silkeborg Avis

Silkeborg Arkiv