F. P. Møller

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Frederik Peter Møller, 15/12 1826 – 23/9 1907, sadelmager, købmand, kommunalbestyrelsesmedlem, fabrikant, branddirektør, bankdirektør og kancelliråd.

F. P. Møller blev født i Horsens d. 15/12 1826 som søn af sadelmager Niels Knudsen Møller og Mette Marie Petersen. Gift 15/10 1853 med Aurora Rasmine Nellemann.

Møller blev selv udlært som sadelmager og det var også som sådan, han nedsatte sig, da han i september 1851 kom til Silkeborg fra Vejle, hvortil familien var flyttet, da Møller var nogle få år gammel.

Privat virksomhed

Møller kom til byen i den virkelige nybyggertid, og som mange af de andre nybyggere spredte han sin virksomhed over flere områder. Sadelmageriet erstattedes snart af almindelig blandet købmandshandel og senere af manufakturhandel og -fabrikation, idet han stod bag Silkeborg Karte- og Spindefabrik – en ganske pæn virksomhed med 14 helårsansatte og en årlig produktion på 12.000 pund uldgarn. De første år blev fabrikken, som lå i Vestergade 33, drevet som et interessantskab sammen med redaktør Hans Simon Sørensen siden drev Møller den alene.

Offentlige hverv

8/4 1862 blev F. P. Møller udnævnt til byens branddirektør, hvilket på det tidspunkt betød, at han havde ansvar for byens brandkorps – hvilket i realiteten ville sige alle voksne mænd med fast bopæl i byen – såvel som for brandsikkerheden. Denne stilling besad han dog kun i 3 år, idet han fratrådte efter eget ønske.

I 1868 blev Møller valgt ind i kommunalbestyrelsen og her sad han i 28 år indtil han efter eget ønske udtrådte med udgangen af 1896, da han ikke længere syntes, at kræfterne slog til. I løbet af disse år var han i en længere periode kommunalbestyrelsesformand, ligesom han var medlem af såvel skole- som ligningskommissionen, hvis formand han var i 7 år. For sin lange indsats i det kommunale virke blev han udnævnt til kancelliråd.

F. P. Møller var i 1882 medstifter af Silkeborg bank og i 1896 indtrådte han i direktionen. Han forblev da også bankdirektør helt frem til sin død.

I 1874 blev Møller medlem af kirkekomiteen og skal man tro Silkeborg Avis' nekrolog over ham, var det et medlemskab, der blev overordentligt betydningsfuldt for Silkeborg Kirke. Den 23/9 1907 skriver avisen nemlig:

”Naar vor Kirke ligger paa sin nuværende smukke Plads i Linje med Vestergade, skal den gamle Kancelliraad have Æren derfor. Kommunalbestyrelsen ville nemlig have Kirken til at ligge i den saakaldte ”Granskov” (nu Fredensgade); men Møller fik Byraadet omstemt ved med Pæle og Brædder at afsætte Kirkens Grundplan paa den nuværende Plads.”

F. P Møller var tillige veteran fra krigen i 1848 og deltog bl.a. i slaget ved Isted.

F.P. Møller døde 23/9 1907 af komplikationer i forbindelse med en blindtarmsbetændelse.

Kilder

Silkeborg Avis

Silkeborg Arkiv