Forskel mellem versioner af "F. P. Møller"

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
(Oprettede siden med "Frederik Peter Møller, 15/12 1826 – 23/9 1907, sadelmager, købmand, kommunalbestyrelsesmedlem, fabrikant, branddirektør, bankdirektør og kancelliråd. F. P. Møller b...")
 
Linje 1: Linje 1:
 
Frederik Peter Møller, 15/12 1826 – 23/9 1907, sadelmager, købmand, kommunalbestyrelsesmedlem, fabrikant, branddirektør, bankdirektør og kancelliråd.
 
Frederik Peter Møller, 15/12 1826 – 23/9 1907, sadelmager, købmand, kommunalbestyrelsesmedlem, fabrikant, branddirektør, bankdirektør og kancelliråd.
  
F. P. Møller blev født i Horsens d. 15/12 1827 som søn af sadelmager Niels Knudsen Møller og Mette Marie Petersen. Gift 15/10 1853 med Aurora Rasmine Nellemann.
+
F. P. Møller blev født i Horsens d. 15/12 1826 som søn af sadelmager Niels Knudsen Møller og Mette Marie Petersen. Gift 15/10 1853 med Aurora Rasmine Nellemann.
  
 
Møller blev selv udlært som sadelmager og det var også som sådan, han nedsatte sig, da han i september 1851 kom til Silkeborg fra Vejle, hvortil familien var flyttet, da Møller var nogle få år gammel.
 
Møller blev selv udlært som sadelmager og det var også som sådan, han nedsatte sig, da han i september 1851 kom til Silkeborg fra Vejle, hvortil familien var flyttet, da Møller var nogle få år gammel.

Versionen fra 11. maj 2019, 14:40

Frederik Peter Møller, 15/12 1826 – 23/9 1907, sadelmager, købmand, kommunalbestyrelsesmedlem, fabrikant, branddirektør, bankdirektør og kancelliråd.

F. P. Møller blev født i Horsens d. 15/12 1826 som søn af sadelmager Niels Knudsen Møller og Mette Marie Petersen. Gift 15/10 1853 med Aurora Rasmine Nellemann.

Møller blev selv udlært som sadelmager og det var også som sådan, han nedsatte sig, da han i september 1851 kom til Silkeborg fra Vejle, hvortil familien var flyttet, da Møller var nogle få år gammel.

Møller kom til byen i den virkelige nybyggertid, og som mange af de andre nybyggere spredte han sin virksomhed over flere områder. Sadelmageriet erstattedes snart af almindelig blandet købmandshandel og senere af manufakturhandel og -fabrikation, idet han stod bag Silkeborg Karte- og Spindefabrik – en ganske pæn virksomhed med 14 helårsansatte og en årlig produktion på 12.000 pund uldgarn. De første år blev fabrikken, som lå i Vestergade 33, drevet som et interessantskab sammen med redaktør Hans Simon Sørensen siden drev Møller den alene.

8/4 1862 blev F. P. Møller udnævnt til byens branddirektør, hvilket på det tidspunkt betød, at han havde ansvar for byens brandkorps – hvilket i realiteten vil sige alle voksne mænd med fast bopæl i byen – såvel som for brandsikkerheden. Denne stilling besad han dog kun i 3 år, idet han fratrådte efter eget ønske.

I 1868 blev Møller valgt ind i kommunalbestyrelsen og her sad han i 28 år indtil han efter eget ønske udtrådte med udgangen af 1896, da han ikke længere syntes, at kræfterne slog til. I løbet af disse år var han i en længere periode kommunalbestyrelsesformand, ligesom han var medlem af såvel skole- som ligningskommissionen, hvis formand han var i 7 år. For sin lange indsats i det kommunale virke blev han udnævnt til kancelliråd.

F. P. Møller var i 1882 medstifter af Silkeborg bank og i 1896 indtrådte han i direktionen. Han forblev da også bankdirektør helt frem til sin død.

I 1874 blev Møller medlem af kirkekommisionen og skal man tro Silkeborg Avis' nekrolog over ham, var det et medlemskab, der blev overordentligt betydningsfuldt for Silkeborg Kirke. Den 23/9 1907 skriver avisen nemlig:

”Naar vor Kirke ligger paa sin nuværende smukke Plads i Linje med Vestergade, skal den gamle Kancelliraad have Æren derfor. Kommunalbestyrelsen ville nemlig have Kirken til at ligge i den saakaldte ”Granskov” (nu Fredensgade); men Møller fik Byraadet omstemt ved med Pæle og Brædder at afsætte Kirkens Grundplan paa den nuværende Plads.”

F. P Møller var tillige veteran fra krigen i 1848 og deltog bl.a. i slaget ved Isted.

F.P. Møller døde 23/9 1907 af komplikationer i forbindelse med en blindtarmsbetændelse.

Kilder

Silkeborg Avis

Silkeborg Arkiv