Forskel mellem versioner af "Christopher Krabbe"

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Linje 1: Linje 1:
 
[[Christopher Krabbe]] (20.7.1833-22.9.1913) var jurist og en fremtrædende venstrepolitiker. Han var medlem af Folketinget i perioden 1864-1884 og igen 1895-1909. 1870-1883 var han Folketingets formand. Krabbe var valgt i Kalundborgkredsen. Ved et opstillingsmøde kort efter 1900 stemte kun 1226 for ham, mens 1270 stemte imod. Men da der ikke var andre kandidater opstillet, blev han alligevel kredsens folketingsmedlem, men altså med et flertal imod sig. Sin politiske karriere afsluttede han som forsvarsminister i ministeriet Zahle 1909-1910.
 
[[Christopher Krabbe]] (20.7.1833-22.9.1913) var jurist og en fremtrædende venstrepolitiker. Han var medlem af Folketinget i perioden 1864-1884 og igen 1895-1909. 1870-1883 var han Folketingets formand. Krabbe var valgt i Kalundborgkredsen. Ved et opstillingsmøde kort efter 1900 stemte kun 1226 for ham, mens 1270 stemte imod. Men da der ikke var andre kandidater opstillet, blev han alligevel kredsens folketingsmedlem, men altså med et flertal imod sig. Sin politiske karriere afsluttede han som forsvarsminister i ministeriet Zahle 1909-1910.
 +
 +
 +
tedt
 +
  
 
Krabbe har også været redaktør Fyns Avis og medarbejder ved Fædrelandet. Som jurist var han birkedommer på Fejø, borgmester og herredsfoged i Grenå og herredsfoged i Skive. I 1881 arvede han herregården [[Hald]] syd for Viborg, og for at komme nærmere til den søgte han den mindre stilling som herredsfoged i [[Lysgard-Hids herreder]], med bolig i [[Kjellerup]].
 
Krabbe har også været redaktør Fyns Avis og medarbejder ved Fædrelandet. Som jurist var han birkedommer på Fejø, borgmester og herredsfoged i Grenå og herredsfoged i Skive. I 1881 arvede han herregården [[Hald]] syd for Viborg, og for at komme nærmere til den søgte han den mindre stilling som herredsfoged i [[Lysgard-Hids herreder]], med bolig i [[Kjellerup]].

Versionen fra 4. dec 2008, 17:46

Christopher Krabbe (20.7.1833-22.9.1913) var jurist og en fremtrædende venstrepolitiker. Han var medlem af Folketinget i perioden 1864-1884 og igen 1895-1909. 1870-1883 var han Folketingets formand. Krabbe var valgt i Kalundborgkredsen. Ved et opstillingsmøde kort efter 1900 stemte kun 1226 for ham, mens 1270 stemte imod. Men da der ikke var andre kandidater opstillet, blev han alligevel kredsens folketingsmedlem, men altså med et flertal imod sig. Sin politiske karriere afsluttede han som forsvarsminister i ministeriet Zahle 1909-1910.


tedt


Krabbe har også været redaktør Fyns Avis og medarbejder ved Fædrelandet. Som jurist var han birkedommer på Fejø, borgmester og herredsfoged i Grenå og herredsfoged i Skive. I 1881 arvede han herregården Hald syd for Viborg, og for at komme nærmere til den søgte han den mindre stilling som herredsfoged i Lysgard-Hids herreder, med bolig i Kjellerup.

Han var her en initiativrig iværksætter og udnyttede sine gode politiske forbindelser til at fremme byens udvikling. Han var initiativtager til en byplanvedtægt for Kjellerup, som dermed blev den første by uden for købstædernes række, som havde en sådan. Han var med til at skaffe byen en teknisk skole, en håndværker- og borgerforening, et moderne tinghus, et amtssygehus ligesom han arbejdede for at en jernbane kunne komme til Kjellerup. Krabbes grønne Ring, som den siden er kaldt, er et helt kapitel for sig. En by i vækst som Kjellerup, der måske kunne vokse til at blive købstad, burde have et grønt anlæg. På Krabbes initiativ blev dalen nordvest for Kjellerup skænket til Plantningsforeningen. Til at beplante ”parken” oprettedes et aktieselskab. Men det var usædvanligt derved, at aktionærerne kunne pålægges yderligere indskud til beplantningen. Embedet som herredsfoged var en kombination af at være politimester og dommer. I hvert fald ved én lejlighed blandede den i øvrigt retlinede embedsmand noget sammen: To unge mennesker fra byen havde i fuldskab eller kådhed knækket nogle nyplantede træer i parken. De fik så valget mellem en bøde på 10 kr. med deraf følgende påtegning af straffeattesten. Alternativt kunne de slippe for bøden ved i stedet at indbetale 20 kr. til plantningsforeningen. De valgte det sidste, men Krabbe fik en reprimande for sagsbehandlingen.


Litteratur: Christopher Krabbe. Embedsmand, ægtemand og politiker i en brydningstid. 1994 Dansk biografisk Leksikon