Silkeborg børnehjem C. Knaps Minde oprettes.

1. april: Der kan købes "Kogegas" fra Silkeborg Gasværk efter byrådsbeslutning. Kogegassen afregnes til en pris af 3 kr pr. 1000 kubikfod og kræver særskilt rørføring.

10. juli: Silkeborgs første ligkapel på den nye kirkegård indvies.

13. september: Socialdemokratisk Arbejderforening stiftes. Får siden navnet Silkeborg Socialdemokratiske Kreds- og Partiforening.

15. november: Foreningen til gjensidig erstatning af spejlglas i Silkeborg oprettes.

26. november: Silkeborg Afholdshotel i Østergade indvies.

30. december: Højskolehjemmet oprettes i en lejet ejendom på Nygade.

Senest ændret 8. december 2017 kl. 19:15