Ørnsø

Fra WikiSilkeborg
Version fra 13. feb 2010, 19:10 af Lis Thavlov (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning

Ørnsø er en del af Gudenå-systemet og er beliggende umiddelbart vest for Silkeborg. Hovedtilløbet til søen er Funder Å, som strømmer til fra vest. Desuden tilledes søen vand fra Dødeå eller Den døde kanal, Sandemandsbækken, afløbet fra Pøtsø. Afløbet sker til Silkeborg Langsø via Lyså.

En del af oplandet er opdyrket, men hovedparten er skov, hede og enge. Langs Funder Å findes adskillige dambrug, som især i 1970’erne gav anledning til en kraftig forurening af Ørnsø. Flere dambrug er lukket og de resterende har i dag gode renseforanstaltninger.

Søen er beliggende i et morænelandskab. Den er gennemgående ret lavvandet og kun dyb over mod de stejle skrænter mod sydøst (ved Silkeborg Bad).

I den vestlige ende er der sumpet med en del krat og mod sydvest ligger moseområdet Tranevig. Ved den nordvestlige bred ligger Lysbro med spredt bebyggelse af helårshuse og sommerhusområdet Farmen.

Langs den østlige bred løber Gjessøvej. Her opstod der i 1950’erne et villakvarter. Tidligere lå her Ørnsø Teglværk. Efter nedlæggelsen af dette var der et savværk på stedet. Der var i denne ende af søen også en ladeplads, hvor fra der på pramme via Lyså blev transporteret træ fra Vesterskoven og mursten fra teglværket.

I dette område lå endvidere en række mindre rekreationshjem, som levede højt på nærheden til Silkeborg Bad – bl.a. Ørnsø Hvilehjem på Gjessøvej.

Høje bøgetræer på stejle skråninger er karakteristisk for landskabet på sydsiden, der ligger i Vesterskoven. Her findes også Arnakke-kilden, der sammen med mange andre kilder i området leder store mængder grundvand til søen. Fra kilden strømmer 750.000 liter vand i døgnet og her tapper Carlsberg vand til deres kurvandsprodukter. Vandet, der er meget jernholdigt, kan drikkes direkte fra kilden. Ovenfor skrænterne grundlagdes i 1883 Silkeborg Vandkuranstalt.

På Videnskabernes Selskabs kort fra 1781 står navnene Ansøe og Ørnsø angivet side om side. A.L. Drewsen angiver i sine dagbogsoptegnelser også begge navne. På geodætiske kort fra midten af 1800-tallet angives dog kun navnet Ørnsø.

Faktaoplysninger:

Vandforsyningsopland: 56 km2 Areal: 42 ha Middel vanddybde: 4 m. Maksimal vanddybde: 10,5 m.