Ørnebrønden

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Ørnebrønden på Skoletorvet kort tid efter opstillingen i 1931.

Ørnebrønden på Skoletorvet er udført af Hugo Liisberg (1896-1958). Den blev taget i brug med rindende vand på det nyanlagte torv 17. september 1931.

Skulpturens motiv er en havørn, der slår ned på en gedde. Inspirationen hertil er hentet hos H. C. Andersen og fra dennes besøg i Silkeborg, hvor han i sin dagbog den 4. juni 1850 skriver Kudsken fortalte om en stor Gjede, der var fanget i Nat paa Silkeborg og havde Skelettet af en Ørn paa sin Ryg; Ørnen havde engang slaaet ned, Kløerne borer sig fast i Kjødet og ædes først ud af Fuglen; men Fisken havde været Fuglen forstærk og da denne blev vaad, maatte den ned med; Skovridderen hører stundom fæle Skrig af Ørnen naar den saaledes føres bort." Samme beretning giver HCA i et brev til B.S. Ingemann 12. juni 1850: "Her er store Ørne, der tidt slaae ned i Aaen og tage Gjeder. Ere disse stærkere, end Fuglen da begynder en Kamp og man hører Fuglens græsselige Skriig. Forrige Aar blev der fanget med Garn en Gjede der bar paa sin Ryg Skelettet af en Ørn. Fuglen havde slaaet sine Fødder saa fast i Fiskens Ryg, - den maa æde sig løs igjen - at den maatte med under Vandet, hvor Fiskene havde plukket den Kjødet af Skroget". (Citeret efter: Otto Bisgaard: Fra Silkeborgs nybyggertid, 1935, s. 141).

Brøndskulpturen er udført i patineret bronze og let hugget, grå bornholmsk granit. Brønden består af to dele - skulpturgruppen i bronze øverst, som er anbragt i en cirkulær dobbeltkumme af granit. Den øverste kumme er udhugget af én blok, den nederste opbygget af tilhuggede granitsten.

Hugo Liisberg vandt 11. august 1930 den af Ny Carlsbergfondet udskrevne konkurrence om en brøndskulptur til Skoletorvet. Den blev bekostet af Silkeborg Kommune med støtte fra Ny Carlsbergfondet.

12. januar 1931 behandlede byrådet en sag om at ændre udformningen af Skoletorvet. Det betød afskaffelse af den hidtidige diagonalvej over pladsen - hvilket gav anledning til en del debat og protester fra 2-300 borgere. Mange var utilfredse, fordi der dermed forsvandt en del parkeringspladser i byen. Sagen blev udsat, men endeligt vedtaget på et efterfølgende møde 26. januar 1931.

"Ørnen" nåede dog først frem til Silkeborg 15. september, idet kunstneren var ude for et uheld undervejs. Den tonstunge gipsmodel til kunstværket faldt ned og gik i stykker, så han måtte begynde forfra. I juli havde han dog en ny model færdig. En bronzestøber i København fuldførte derefter værket, som blev sejlet til Århus og derfra kørt til Silkeborg på lastbil. Arbejdet med opstillingen foregik i øsende regnvejr men blev alligevel fulgt af en stor skare af tilskuere.