Svanevej

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Svanevej har navn efter Danmarks største fugl og vores nationalfugl - (knop)svanen.

Svanevej er sidevej til Århusvej og er den vestligste adgangsvej til boligområdet "Reimarparken", der stod klar til indflytning i 2012. Den ny bebyggelse opførtes, hvor Reimar Nielsens Tømmerhandel (Århusvej 45) lå frem til lukningen i 2002.

Området ligger imellem Silkeborg Sportscenter og Silkeborg Sø Camping. Mod nord støder arealet til fredskovsarealer langs med Silkeborg Langsø.

Svanevej og den østligse adgangsvej til området Stærevej forbinder hver 3 boliggrupper og de forgrener sig begge i adgangs- og parkeringsveje.

Gader med fuglenavne

Efterhånden som byen Silkeborg voksede, blev gader og veje samlet i navnegrupper for overskuelighedens skyld. Som det ses i tilfældet Stærevej/Svanevej har man såvidt muligt videreført dette princip.

Det første kvarter med sådanne gruppenavne var Århusbakken, hvor der i 1930'erne dukkede gadenavne op som Falkevej, Glentevej og Mågevej. Efterhånden som bebyggelsen af området skred frem, fortsattes dette mønster med fuglenavne. Århusbakken har af samme grund også fået tilnavnet "Fulgebakken".

Videre til lokalplanen for området.


Gadens beliggenhed: Svanevej ligger i Silkeborg, på Århusbakken.