Stærevej

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Stærevej har navn efter en af de mere almindeligt forekommende fugle i Danmark - stæren.

Stærevej er sidevej til Århusvej og er den østligste adgangsvej til boligområdet "Reimarparken". Den ny bebyggelse opføres, hvor Reimar Nielsens Tømmerhandel (Århusvej 45) lå frem til lukningen i 2002.

Området (LOKALPLAN NR. 10-008) ligger imellem Silkeborg Sportscenter og Silkeborg Sø Camping. Mod nord støder arealet til fredskovsarealer langs med Silkeborg Langsø.

Stærevej og den vestligse adgangsvej til området Svanevej forbinder hver 3 boliggrupper og de forgrener sig begge i adgangs- og parkeringsveje.

Gader med fuglenavne

Efterhånden som byen Silkeborg voksede, blev gader og veje samlet i navnegrupper for overskuelighedens skyld. Som det ses i tilfældet Stærevej/Svanevej har man såvidt muligt videreført dette princip.

Det første kvarter med sådanne gruppenavne var Århusbakken, hvor der i 1930'erne dukkede gadenavne op som Falkevej, Glentevej og Mågevej. Efterhånden som bebyggelsen af området skred frem, fortsattes dette mønster med fuglenavne. Århusbakken har af samme grund også fået tilnavnet "Fulgebakken".

Videre til lokalplanen for området.


Gadens beliggenhed: Stærevej ligger i Silkeborg, på Århusbakken.