Ændringer

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

P. C. Stemann Rosenørn

1.592 bytes tilføjet, 11. jun 2011, 10:24
'''Poul Christian Stemann Rosenørn ''' (1851-1911) var født i København på Møn som søn af amtmand, gehejmekonferensråd og indenrigsminister [http://da.wikipedia.org/wiki/Matthias_Hans_Rosenørn_ Mathais Mathias H. Rosenørn]. Efter at have været birkedommer i Løgstør i 4 år kom P. C. Stemann Rosenørn til Silkeborg og blev byen tredje [[Borgmestre i Silkeborg | birkedommer]]. Han tiltrådte embedet 26. november 1898, efter at birkedommer [[Theodor Adler Lund]] var død 16. august samme år.
Det var i en travl periode, Rosenøn overtog ledelsen af byens anliggender. Som følge af lov af 7. april 1899 blev Silkeborg købstad ved årsskiftet i 1899/1900. Dermed kom han til at forestå overgangen fra handelsplads til købstad.
Allerede 22P. C. S. oktober 1904 forlod Rosenørn sit embede blev student i Silkeborg 1868 fra [http://da.wikipedia.org/wiki/Randers_Statsskole_ Randers lærde Skole] og tog juridisk eksamen i 1874. Han blev byfoged derefter byfogedfuldmægtig i Stege, hvor [http://da.wikipedia.org/wiki/Randers_ Randers]. Fra 1878-1894 var han døde amtsfuldmægtig i 1911[http://da. Han blev efterflugt wikipedia.org/wiki/Ringkøbing_ Ringkøbing] og fra 1894-1898 besatte han posten som borgmester af birkefuldmægtig i [[Karl Kristian Ludvig Jürgens]http://da.wikipedia.org/wiki/Løgstør_ Løgstør]og herredsfoged i Års og Slet. Her var han medforfatter til en ministeriel redegørelse om fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse i Danmark.
I efteråret 1898 blev Rosenørn budt velkommen i Silkeborg efter at birkedommer [[Theodor Adler Lund]] var død 16. august samme år. Han tiltrådte embedet som byens tredje [[Borgmestre i Silkeborg | birkedommer]] 26. november 1898.  Det var i en travl periode, at han overtog ledelsen af byens anliggender. Som følge af lov af 7. april 1899 blev Silkeborg købstad ved årsskiftet i 1899/1900. Dermed kom han til at forestå overgangen fra handelsplads til købstad.  Han arbejdede tæt og godt sammen med den lokale dommerfudmægtig [[Oscar Lund]] og blev hurtigt en aktiv medspiller i byens anliggender og i foreningslivet.  Politisk var Rosenørn konservativ, men fra 1902 til sin afsked måtte han foreliges med, at der var tre socialdemokratiske medlemmer af kommunalbestyrelsen. Rosenørn var medstifter af og første formand for [[Silkeborg Turistforening]]. Hans grundvigske livssyn betød endvidere, at han var aktiv i [[Højskoleforeningen]] og at han ganske kort efter sin tiltræden talte ved indvielsen af denne forenings nye bygning - [[Højskolehjemmet]]. Ved hans afsked fremhæves også hans særlige interesse og medfølelse for ulykkeligt stillede børn - han havde således været en engageret tilsynsførende ved [[Himmelbjerggården]]. Allerede 22. oktober 1904 forlod Rosenørn sit embede i Silkeborg og blev byfoged i [http://da.wikipedia.org/wiki/Stege_ Stege], hvor han døde i 1911. Han blev efterflugt som borgmester af [[Karl Kristian Ludvig Jürgens]]. Rosenørn fik opkaldt en [[Rosenørns Bænk|bænk]] efter sig på den sti fra [[Svejbæk Færgegård]] til [[Himmelbjerget]], som turistforeningen fik etableret i perioden lige efter 1900. [[Borgmesterhaven]] (beliggende [[Åhavevej ]]51-53) er opkaldt efter P. C. Stemann S. Rosenørn, ligesom den tilstødende [[Rosenørns Allé]].
[[Kategori:Personer|Rosenørn, P. C. Stemann]]
[[Kategori:Borgmestre|Rosenørn, P. C. Stemann]]
8.421
redigeringer