Ændringer

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Børnebespisningen

14 bytes tilføjet, 11 februar
De mandlige komitemedlemmer, som selvfølgelig ydede en vigtig indsats, blev i aviserne beskrevet som sande ”hædersmænd”, mens de mange kvinder, der igennem alle årene stod for det formodentlig relativt krævende fysiske arbejde med madlavning og servering, var fuldstændigt anonyme. Retfærdigvis skal det dog siges, at hvert år ved sæsonens ophør blev disse damer behørigt hædret ved en lille sammenkomst med kaffe- og chokoladebord, som damerne naturligvis selv havde anrettet.
Blandt de mænd (og en enkelt ugift kvinde), der over årene har været med til at præge komiteens virke finder man direktør [[Laurs Jørgensen]], [[Kæmner C. C. Nielsen]], [[Bødker Nielsen]], købmand [[Carl Sørensen]], damaskvæver [[Søren Kristensen]], redaktør [[Lyngby]], redaktør [[Jacob Christensen]], skoleforstander [[Eskild Jochumsen]], skoleinspektør [[Fr. Larsen]], branddirektør [[M. Michael Heegaard Grabow]] og [[Martine Jørgensen]].
Bespisningen fortsatte på denne måde i en lang årrække. Ved indgangen til vintermånederne bragte avisen en opfordring fra komiteen, og alle indkomne bidrag, kontante eller i naturalier blev opregnet i små notitser, som avisen også bragte. Og bidragene kom fra mange kanter, idet både private og erhvervsdrivende, fagforeninger, afholdsloger og mange andre står på listerne med større eller mindre bidrag. I [[Silkeborg Arkiv]] kan man finde en bog, hvor alle disse notitser omhyggeligt er klæbet ind som dokumentation for indtægterne. Indimellem rakte det dog ikke og man måtte ansøge kommunen om at yde tilskud. Et tilskud, som blev bevilget, men som også steg over årene i takt med at byen voksede.
770
redigeringer