P.C. Bjerregaard

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Peder Christensen Bjerregaard (1869-1926) virkede i Silkeborg som kurlæge først på Silkeborg Badesanatorium (1905-1911) og dernæst på Kuranstalten Gl. Skovridergaard (1915-1926). P.C. Bjerregaard drev endvidere privat lægepraksis i Silkeborg i perioden.

P.C. Bjerregaard var født 10. september 1869 på en landejendom på Vejlekanten. P.C. Bjerregaard valgte at uddanne sig og fik studentereksamen i 1892 og medicinsk embedseksamen i 1900. Den nyuddannede læge giftede sig i 1900 med sin forlovede, Signe Barkhuus. Signe Bjerregaard var sin mand en uundværlig livsledsager i alle årene. Efter et par lægeembeder i det jyske flyttede familien Bjerregaard i 1905 til Silkeborg, hvor de begge virkede resten af livet.

P.C. Bjerregaard var aktiv i tidens sundhedsbevægelse med særlig interesse for sundhed blandt børn og unge. Således udgav P.C. Bjerregaard i 1905 pjecen ”Barn, hold dig rask!”, som blev delt ud til skolebørn i Silkeborg. Pjecen indeholdt tidens hygiejniske forskrifter og var skrevet i et direkte sprog til de unge. Blandt andet lovede forfatteren følgende til den unge læser:

”Vil du følge disse mine anvisninger, har du gode udsigter til at blive et sundt og raskt – og hvad der også er værd at mærke sig – et kønt barn. Sundhed og skønhed hører nemlig sammen, de to ting kan ikke skilles fra hinanden”.

P.C. Bjerregaards optrådte åbenlyst missionerende i sin sundhedsvejledning. Han ville givetvis have opfattet det positivt, hvis man kaldte ham for en sundhedsapostel. Det paradoksale var, at P.C. Bjerregaard selv var meget syg i hele sit voksne liv og led af en invaliderende sygdom i ansigtet. Kurlægen var mærket af sygdom under sit virke i Silkeborg.

P.C. Bjerregaard deltog i kredsen omkring Junkers Gymnastikinstitut, og han var instituttets læge frem til sin død. I Anders Uhrskovs bog om P.C. Bjerregaard oplyses – givetvis med H. G. Junker som ophavsmand – at det var P.C. Bjerregaard, der i sin tid anbefalede H.G. Junker at etablere et gymnastikinstitut for engelsksprogede elever i Silkeborg.

P.C. Bjerregaard var dybt forankret i kristendommen. Ægteparret Bjerregaard var med til at starte Silkeborg Valgmenighed, og P.C. Bjerregaard sad en periode i menighedsrådet. På Gl. Skovridergaard forestod kurlægen ofte selv morgenandagten. P.C. Bjerregaard var politisk liberal med tilknytning til partiet Venstre og Retsforbundet og generelt kendt for sine nationale holdninger og interesse for afholdssagen.

Signe Bjerregaard var en uundværlig støtte for sin aktive og meget syge mand. Hun stod i det daglige for familien og hjalp sin mand i dennes arbejde, blandt andet med regnskabet. Ægteparret fik fire sønner, hvoraf to døde under tragiske omstændigheder (trafikulykke 1916 og sygdom 1919). Det var med til afgørende at svække Signe Bjerregaard, og hun døde i april 1925, 49 år gammel. Uden hustruen ved sin side forsvandt fundamentet i kurlægens liv, og P.C. Bjerregaard døde 6. februar 1926, 56 år.

Forfatteren Anders Uhrskov var i nogle uger patient hos P.C. Bjerregaard i 1926, og forfatteren blev så grebet af mennesket Bjerregaard og hans historie, at han besluttede sig for at skrive en bog om manden. P.C. Bjerregaard døde midt i dette bogprojekt, men Anders Uhrskov færdiggjorde den og satte hermed et meget flot og indfølt minde over denne engagerede og sygdomsplagede kurlæge i Silkeborg.

P.C. Bjerregaard ligger begravet på familien Bjerregaards gravsted på den gamle kirkegård i Vestergade i Silkeborg.

Litteratur:

Anders Uhrskov: Kurlæge P.C. Bjerregaard (1927).

Kurt Balle Jensen: Gl. Skovridergaard – fordybelse og velvære (2010)