Michael Heegaard Grabow

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Grabow.PNG

Michael Heegaard Grabow, 22/8 1848 - 2/4 1935, sagfører, branddirektør.

Begyndelsen

Ved sin død var Michael Heegaard Grabow Silkeborgs ældste indfødte borger. Hans far, Jens Heegaard Grabow, var nemlig allerede ved sønnens fødsel i 1848 ejer af Hotel Dania. Sine allerførste skoleår havde Grabow hos lærer Børge Møller, men han kom allerede som 12-årig til Horsens lærde Skole, hvor hans onkel, Jørgen Grabow, var overlærer og det var da også hos ham, han boede, indtil han tog sin studentereksamen.

Sagfører

Efter at have bestået den juridiske embedseksamen, var Grabow en kort tid sagførerfuldmægtig i Vejle og senere birkefuldmægtig i Silkeborg. I 1877 fik han sin bestalling og nedsatte sig som selvstændig sagfører i Silkeborg - den første tid med kontor på Hotel Dania. I 1885 indgik han kompagniskab med sagfører A. M. Bisgaard.

Branddirektør

I 1882 fik han stillingen som branddirektør for Landbygningernes almindelige Brandforsikring og det blev dette arbejde, der især holdt ham beskæftiget helt frem til 1933, hvor han trak sig tilbage som landets ældste branddirektør. Han blev optaget som æresmedlem af Branddirektørforeningen, som han i mange år havde været formand for.

Andre hverv

Der var dog også en række andre hverv, der lagde beslag på Grabows tid: I januar 1884 blev han valgt ind i byrådet, men fratrådte efter eget ønske med udgangen af 1896. Han blev valgt ind igen i februar 1900, men i 1903 fik sygdom ham til at nedlægge mandatet.

Derudover var han i perioder kasserer for sygehuset, Håndværkerforeningen, Teknisk Skole og Silkeborg Skyttelaug. Han var revisor for Silkebor Laane- og Sparekasse og Himmelbjerggården og han var formand for børnehjemmet C. Knaps Minde og Silkeborg Sygekasse.

"En rank Personlighed"

"I sine Velmagtsdage var Sagfører Grabow en usædvanlig rank og repræsentativ Skikkelse, og han bevarede sin smukke Holdning omtrent til det sidste. Denne Rankhed afspejlede i Virkeligheden hans Karakter: Rank og retlinjet, retskaffen og redelig; det var Egenskaber, der især prægede den gamle Branddirektør."

(Silkeborg Avis 2/4 1935)

Kilder

Silkeborg Avis

Silkeborg Arkiv


Denne artikel er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe wikiSilkeborg ved at udvide den, evt. med dine egne erindringer.