Mads Anton Madsen

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Væver Mads Anton Madsen (1850-1921) var født i Thrige på Mols og blev udlært som væver. Derefter rejste han til København, hvor han bl.a. overværede "Slaget på fælleden" 5. maj 1872, hvor demonstranter, soldater og politi sloges på Nørre Fælled i København. I eftertiden blev det nærmest symbolet på den danske arbejderbevægelses begyndende organisering og for M.A. Madsen betød oplevelsen, at han derefter deltog aktivt i Socialdemokratiets kamp for bedre arbejds- og levevilkår for landets dårligst stillede. Han blev en af de største socialdemokratiske pionerer i Jylland og stillede op for partiet ved flere folketingsvalg og i forskellige kredse. Han blev dog til sin store skuffelse aldrig valgt.

Bosat i Alderslyst

I 1880 byggede Mads Anton Madsen sig et hus sig på Lundsgade 4 i det fattige Alderslyst og fik arbejde hos damaskvæver Søren Kristensen på hjørnet af Østergade og Godthåbsvej i Silkeborg. På det tidspunkt lå der kun omkring 35 huse langs landevejen til Viborg (Borgergade) og ved Lundsgade.

I 1888 blev han repræsentant for Husmandskreditforeningen og senere tiltrådte han som dennes direktør. Det betød at han i 1911 i embeds medfør måtte flytte til Aalborg.

Politisk personlighed

M. A. Madsenen blev en af Silkeborgs store politiske personligheder og var med til at stifte mange socialdemokratiske foreninger i omegnen. Han var således også med til at stifte partiforeningen i Silkeborg i 1884 og var dens formand helt frem til 1895. I perioden 1898-1903 var han desuden medlem af sognerådet i Gødvad-Balle Sogneommune, hvor han jo selv boede. Han fungerede i denne periode bl.a. som fattigforstander

Datter gift med Jacob Christensen

M.A. Madsens datter, Jenny, blev i 1900 gift med en anden socialdemokratisk pioner i Silkeborg, Jacob Christensen.

Litteratur

Væver Madsen er omtalt i: "Jens Bomholts Silkeborg", side 119-120.