Grønnegade

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Grønnegade er en af de tidlige gader i Silkeborgs vestlige udkant, idet der efter at Toldbodgade var begyndt at blive bebygget, fra omkring 1890 blev udstykket en gade længere mod vest.

Den 22. februar kunne Grønnegades beboere i et opslag i Silkeborg Avis se, at deres gade nu hed Adler Lunds Gade. På samme måde hed Kolegade nu St. Blichersgade Gade.

På et byrådsmøde ugen forinden, havde teknisk udvalg fremlagt et forslag - angiveligt efter ønske fra gadens beboere – om at gaden måtte få disse navne. Byrådet syntes, det var glimrende navne, så forslaget blev vedtaget uden den store diskussion.

Allerede til næste byrådsmøde forelå der dog et andragende fra de berørte borgere om at få de gamle navne tilbage, hvilket kom lidt bag på de fleste af byrådsmedlemmerne.

Andragendet blev diskuteret og det viste sig, at en stor del af byrådet – deriblandt en del af teknisk udvalgs medlemmer – ganske enkelt ikke vidste, at gaderne var blevet officielt navngivet 5 år tidligere og derfor troede, at gaderne var navnløse. (Hvilket – efter denne forfatters mening – forekommer besynderligt i en by af Silkeborgs på den tid beskedne størrelse. Man griber sig i at tænke på, hvad de måske heller ikke har haft overblik over.)

Et lille flertal var dog ikke til sinds at tilbageføre beslutningen, idet man var bekymret for at ”blive til Grin i hele Menigheden” og formanden, borgmester Rosenørn anførte at man ikke sådan kunne ændre beslutning fra møde til møde, og desuden bestod gadens beboere af ”folk der flytter” så hvem kunne vide, om der ville komme et nyt gadenavn på bordet inden så længe?

De nye gadenavne stod ved magt.

Ved byrådsmødet i april var sagen på dagsordenen igen. Borgerne bag det oprindelige andragende var nu blevet suppleret med erhverhvdrivende, grundejerforeningen og mennesker fra andre dele af Silkeborg.

Tre medlemmer af teknisk udvalg – deriblandt dets formand, Høyer, var nu indstillet på at vende tilbage til de oprindelige navne. Dette gav anledning til en del kritik af teknisk udvalgs arbejde, men Høyer kunne sådan set ikke se, at denne kritik var berettiget: De vidste jo ikke, at gaderne var blevet navngivet i 1896.

Byrådsmedlem Johansen mente, at det eneste argument imod de nye navne var, at der var nogle købmænd, der nu havde et galt navn på deres poser, Kunne det hjælpe noget, skulle han gerne trykke nye navne på poserne ganske gratis.

Og stadig havde man en bekymring for, hvordan byrådet ville tage sig ud, hvis man sådan omgjorde sin egen beslutning.

Det endte dog med at man med stemmerne 6 for, 3 imod og en blank valgte at følge borgernes ønske og gå tilbage til de gamle navne.

For formand Rosenørn var værdigheden dog stadig i spil:

”Jeg forlanger Protokollen tilført følgende Separatvotum: ”Formanden kunde ikke erkjende, at der af Byraadet er begaaet nogen Fejl, og kunde derfor ikke være med til at forandre Byraadets to Gange vedtagne Beslutning.””

Grønnegade 10-12: Gartneriet Frydenslund (1912-1965). Frydenslund Plejehjem (1982-)

Lollandsgade i Alderslyst hed indtil 1933 Grønnegade og derpå Højvangen indtil gadenavnereguleringen i 1969.


Grønnegade er beliggende i Silkeborg, Vestbyen.