Frode Arntzen

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Frode Arntzen, 18/12 1825 – 6/7 1905, købmand, manufakturhandler, byrådsmedlem, formand, ridder af Dannebrog.

Frode Arntzen blev født i Nibe i Ålborg sogn som søn af byfoged Carelius Olsen Arntzen og Caspara Thomasia Jacobine Bekker.

Han blev uddannet som silke- og klædekræmmer hos Hans Frederich Ortved i Købmagergade 63 i København – ikke langt fra sin kommende svigerfars, den særdeles velhavende møbelhandler Peter Nielsen, bopæl på hjørnet af Købmagergade og Løvstræde.

I København stiftede Arntzen angiveligt bekendtskab med Robert Jones, som dog på det tidspunkt drev købmandsforretning i Nakskov. Sikkert er det imidlertid, at de begge flyttede til Silkeborg og fik deres bevillinger som hhv. købmand og manufakturhandler den samme dag – nemlig d. 11/10 1854.

Fa.JPG
Gården på hjørnet af Søndergade og Vestergade. Til højre ser man Arntzens forretning, hvor der dog nu står "eft."

Robert Jones havde lejet en af Silkeborgs største gårde på hjørnet af nuværende Vestergade og Søndergade af en københavnsk grosserer ved navn James Petersen og i den gård var der en 'ekstra' forretning (med facade mod Vestergade) hvorfra Arntzen drev sin virksomhed igennem alle årene - de første år som forpagter af købmand Jones' manufakturafdeling og fra 1857 som selvstændig under navnet "Frode Arntzen & Co."

I 1859 blev Frode Arntzen gift med en datter af omtalte møbelhandler Peter Nielsen, nemlig Emma Christine Nielsen, og det er også det år, hans navn første gang optræder i et byrådsreferat, idet han blev udpeget til at udgøre Silkeborgs første sundhedskommission sammen med fabrikslæge Jacob Hendrik Jørgensen.

I 1860 blev han medlem af fattigkommissionen og i 1864 var han til møde i Skanderborg Amt, sammen med kæmner Rudolph Theobald Zielian og H. C. Zeltner, for at drøfte betingelserne for krigsskatten som følge af Danmarks krig med Preusserne.

!872 var ikke noget godt år for Frode Arntzen: I januar døde hans 6-årige datter, Helga Adelaide, af en hjernesygdom og d. 5 december døde hans hustru af barselsfeber efter at have født deres sidste søn, Arne.

Arntzen giftede sig ikke igen men drev fortsat sin forretning frem til 1895, hvor han solgte den til sin svigersøn, Ludvig A. Andersen.

"Husfader af Formue og Sparekassedirektør"


Frode Arntzen var – på flere poster – en ledende skikkelse indenfor Silkeborgs forretningsverden. Da Silkeborg Handelsforening (senere Silkeborg Handelsstandsforening) blev stiftet i 1883, blev Arntzen dens første formand. En post han havde frem til 1888. Da Silkeborg Handelsskole oprettedes i 1892 var det også med Arntzen som første formand ligesom han var medstifter og bestyrelsesmedlem da Silkeborg Turistforening så dagens lys i 1899. Derudover var han formand for Silkeborg Spare- og Laanekasse frem til sin død. I den sidste folketælling angiver han, at han er ”Husfader af Formue og Sparekassedirektør.”

I 1894 havde Frode Arntzen været købmand i Silkeborg i 40 og det fejrede han ved at stifte et legat ”under Kommuneraadets Bestyrelse, stort 1200 kr i 4% ny jydske Købstad-Kreditforenings Obligationer til fordel for en Mand eller Kvinde, der paa uforskyldt Maade er kommen i Trang og er værdig til Hjælp.”

Frode Arntzen døde den 6. juni 1905 i sit hjem i Fredensgade 19.

Kilder

Silkeborg Avis/Midtjyllands Avis

Folketællinger/kirkebøger: Arkivalieronline.dk

Byrådsreferater: Silkeborgarkiv.dk