Frihedsrådets Lokalkomité (Silkeborg)

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Modstandsbevægelsen havde over hele landet to fløje - en militær (byledelsen) og en civil (Frihedsrådets Lokalkomité).

Foranlediget af Danmarks Frihedsråd, der var belvet dannet i september 1943, blev der oprettet en lokalkomité i Silkeborg i begyndensen af september 1944.

Komitéen havde bred sammensætning, så de vigtigste modstandsorganisationer var repræsenteret, ligesom også fagforeningerne og civilsamfundet havde en repræsentant. Desuden var der et intimt samarbejde med byledelsen.

Lokalkomitéen var besat med folk, der havde et udstrakt personalekendskab og/eller en god kontaktflade i byen. Der var følgende medlemmer: Lærer Carl Nielsen (leder), blikkenslager Thorkild Jørgensen (fagbevægelsen), guldsmed Børge Jacobsen (borgerne), maskinarbejder Carl Andersen (Folkeviljen), seminarieforstander Herluf Jensen (Dansk Samling), bibliotekar Gustav Hansen (Ringen) og kontorassistent Fritjof Palm (kommunisterne).

Senere blev Børge Jacobsen komitéens leder og lærer Poul Nord blev medlem, idet han figurerer på et foto optaget efter besættelsens ophør.

Lokalkomitén udførte en række civile opgaver, såsom at udfærdige lister over nazister og nazisympatisører, stikkere, værnemagere, sortbørshandlere, opkøbere til tyskerne o. lign. som forberedelse af det opgør, det uvægerligt ville komme til efter besættelsen.