C. A. Grøn

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Grøn2.jpg

Pastor Christen Andersen Grøn (1895-1982) voksede op på en gård i Dalbyneder mellem Randers og Hadsund og blev student fra Hjørring Gymnasium i 1917. Teologisk embedseksamen fra Københavns Universitet i 1923 og begyndte samme år sin gerning som sognepræst i pastoratet Nørbæk-Sønderbæk-Læsten. I 1927 blev han sognepræst i valgmenigheden i Hvirring-Hornborg og fra 1938 præst ved Silkeborg kirke, hvor han efterfulgte pastor Thuesen. Pastor Grøn tilhørte den grundtvigske fløj i kirkelivet.

I Dalbyneder sogn var det pastor Mads Ring som fik afgørende betydning for , at C. A. Grøn valgte at læse til præst. Fra sine år i København fik C. A. Grøn erfaring med ungdomsarbejdet på Nørrebro. I Silkeborg var C. A. Grøn knyttet til ungdomsarbejdet bl.a. gennem Silkeborg Ungdomsforening og som lærer ved Silkeborg Seminarium.

Ved tilflytningen til Silkeborg startede pastor Grøn med at bo i Hostrups præstegård på Vestergade (Den gamle præstegård i Silkeborg) indtil naboejendommen ved siden af stod klar som præstebolig.

I 1958 oplevede C. A. Grøn en deling af sit sogn i forbindelse med oprettelsen af Mariehøj sogn.

Efter mere end 40 års virke som præst trak C. A. Grøn sig tilbage ved årsskiftet 1963/64. Ved sin død i 1982 blev han begravet fra Silkeborg kirke.


Arkiv

Arkivet for C. A. Grøn findes på Silkeborg Arkiv (A 741).