1945

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

4. januar: Alle kartotekskort og fagforeningsbøger fjernes fra Arbejdsmændenes Fagforening.

12. januar: Der indføres spærretid fra 17.30 til 8.00, fordi en tysk værnemagtslæge er blevet skudt dagen før.

16. januar: Spærretiden ophæves.

20. januar: Børnehaven Færgely oprettes.

1. februar: Rationeringen af gas og elektricitet træder i kraft.

16. februar: Silkeborg og Omegns Mejeriforening har 50 års jubilæum.

17. februar: Busfabrikken DAB saboteres af Modstandsbevægelsen med anbringelse af 20 kg sprængstof i frokostpausen.

23. februar: Ved 5.30-tiden om morgenen ødelægges Silkeborg Håndværkerforenings bygninger med teatersal ved schalburgtage.

24. februar: Silkeborg Vandværk forlanger vandforbruget nedsat til ca. halvdelen af det normale.

28. februar: Rektor for Th. Langs Skoler, frk. Lang, flytter sit kontor til seminarieskolen på Hostrupsgade, da skolens andre bygninger er blevet beslaglagt af værnemagten.

13. marts: Dødsdommene fuldbyrdes over fire silkeborgensere: Forstelev Poul Mackeprang-Nielsen, skovfoged Leif Dines Pedersen, seminarieelev Aage Søndergaard, lagermedhjælper Svend Egon Nielsen.

15. marts: De første tyske flygtninge ankommer til Silkeborg.

19. marts: Vestre Skole beslaglægges af tyskerne.

22. marts: Silkeborg Lægeforening meddeler, at al henvendelse om lægehjælp i mørklægningstiden indtil videre må foregå gennem Zoneredningskorpset eller Falck, og at lægerne ved sygebesøg vil blive transporteret af redningskorpsene på patienternes regning.

1. april: Elektricitetsrationeringen skærpes.

9. april: Byrådet vedtager at anlægge en lejrplads i Indelukket med plads til 72 telte.

12. april: Gasrationer nedsættes.

13. april: Kommuneassistent Poul Møller Rasmussen bisættes, han blev fundet dræbt i København, og begravelsen foregår 17. april.

19. april: Sønderport beslaglægges af tyskerne, og Th. Langs Seminarium der har haft undervisning der, må flytte til Missionshuset, biblioteket, Handelsbanken, Jydsk Kjoleindustri og Metodistkirken med 160 elever.

24. april: En bombe eksploderer i opgangen til Langhoffs Konditori, hvorved der anrettes betydelige skader i opgangen, butikken og konditoriet på første sal samt i blomsterforretningen ved siden af, ligesom mange ruder knuses i ”Østerport” og de omliggende ejendomme.

28. april: En bombe eksploderer på Vestergade ud for Aage Hansens Boghandel, og mange ruder i nærheden knuses.

2. maj: Tøjindsamling til trængende familier bliver startet af samfundstjenesten.

4. maj: Sidste luftalarm lyder over Silkeborg i alt var der 33 alarmer i 1945.

4. maj: Kl. 2 om morgenen forårsager en bombesprængning i kælderhalsen til frugtforretningen ”Florida” på Søndergade store ødelæggelser dér og i mange af de omliggende ejendomme. Samme dag indstilles skolegangen i Silkeborg, og de børn der er mødt, bliver sendt hjem. Om aftenen er det glade budskab om kapitulationen på få minutter ude over hele byen, og jublende optog drager gennem Silkeborgs gader.

5. maj: Kirkeklokkerne ringer friheden ind i Silkeborg kl. 8 om morgenen. En stor menneskemængde er forsamlet på Torvet og danske politibetjente og frihedskæmpere træder i funktion i samarbejde med Frihedsrådets Lokalkomité. Arrestationen af tvivlsomme elementer begynder. Postbilen fra Silkeborg bliver beskudt af tyske vagtposter ved Ludvigslyst. Om natten påbegynder en del af værnemagten hjemrejsen.

6. maj: Der ankommer et tog med lasede og forsultne polske, russiske, franske og tyske flygtninge til Silkeborg.

12. maj: De første engelske soldater kommer til Silkeborg.

13. maj: Politiet genindtræder officielt.

15. maj: Centraladministrationens repræsentant ved den tyske militære overkommando i Silkeborg, Peder Herschend, lukker det særlige kontor i Silkeborg.

15. maj: Magnus Nielsen og Kaj Flummer åbner Kama Skilte i gården Drewsensvej 38

16. maj: Modstandsbevægelsen holder friluftsfest i Indelukket.

juni: Kommunisten Sven Lund vender hjem fra KZ-lejren Stutthoff i Tyskland 4. juni: General Georg Lindemann tages til fange af englænderne på Silkeborg Bad.

6. juni: Englænderne overtager Silkeborg Bad.

7. juni: Hotel Dania sælges til restauratør Madsen.

11. juni: Danske soldater kommer til Silkeborg.

20. juni: Det vedtages, at Silkeborg Bad skal benyttes til tyske flygtninge.

20. juni: Den tyske besættelsesmagt frigiver Silkeborg Husholdningsskole.

28. juli: Politimester V. L. Ewald, Assens, udnævnes til politimester i Silkeborg efter politimester N. P. Nielsen.

29. juli: Silkeborg Roklub indvier sit nyopførte klubhus og døber samtidig 14 nye både under ledelse af klubbens formand, redaktør Sophus Sørensen og formanden for Dansk Forening for Rosport.

2. august: De sidste frihedskæmpere hjemsendes ved en højtidelig afskedsparade på Silkeborg Stadion med overrrækkelse af et emblem fra “Region II”.

11. august: Frihedsrådets Lokalkomité og Byledelsen i Silkeborg ophæves og i stedet dannes en Bykomité med skræddermester Simonsen som formand.

2. september: I Silkeborg Vesterskov afsløres en mindesten for frihedskæmperne, Leif Dines Pedersen og Poul Mackeprang Nielsen.

3. september: Faurbys Urmagerforretning i Silkeborg har 75 års jubilæum.

11. september:Silkeborg Kirkegård afsløres en mindesten for Hans Krarup Andreasen og Svend Ulrik Pedersen, der blev skudt af Gestapo i Ålborg.

12. september: Vestre Skole rømmes for 399 tyske flygtninge. De foretager turen til Silkeborg Bad til fods.

12. september: Ringen og Frit Danmark i Silkeborg vedtager at slutte sig sammen og modstandsbevægelsen danner samtidig en hjemmeværnsforening.

14. september:Det frie Nord” i Silkeborg vedtager sammenslutning med ”Norden”.

17. september: Foreningen Frit Danmark i Silkeborg stiftes.

9. oktober: Den første ligbrænding finder sted i Silkeborg.

21. oktober: På Silkeborg Kirkegård afsløres en mindesten over maskinsnedker Bent Jensen.

4. november: En mindesten over frihedskæmper Kaj Andersen afsløres ved Drewsensvej.

5. december: På Silkeborg Politistation ophænges billeder af to politifolk, der blev krigens ofre, kriminalbetjent Nørgaard og overbetjent J. C. Jensen.

10. december: Silkeborg Kommune vedtager at opføre 50-60 enfamiliehuse for at afhjælpe bolignøden.